Hányan vonulnak ki ebből a maga mocskába fulladó, iszonyatos világból, s hirdetik: semmi közünk hozzá! De ha megkérdeznék Keresztelő Jánost, mint egykor megkérdezték azok, akik kimentek hozzá a pusztába, hogy mit tegyenek az életszentség érdekében, ma is ugyanazt válaszolná: ne zsaroljatok, ne hatalmaskodjatok, ne harácsoljatok, ne legyetek méltatlanok és igazságtalanok, és ugyan ki figyelmeztetett benneteket, […]

Olvasson tovább

Fontolgatjuk

Lukács evangélista olyan szépen mutatja be a folyamatot, amin Mária végigment, ami benne lejátszódott. Nem gyors megtérés ez, hanem sok-sok évnyi szemlélődés: ahogy egy édesanya szemléli, hogy a gyermeke hogyan bontakozik ki. Ablonczy Tamás 2020. december 26. Lekció: Lukács evangéliuma 2. fejezet 1-20. versei Textus: „Mária pedig mindezeket a beszédeket megjegyezte, és szívében forgatta.” (Lukács […]

Olvasson tovább

Kezeidbe

Jézus halálával kettéhasadt ez a kárpit. Mit jelent ez? Egy régi prédikátor szerint Jézus megrepedő szívét fejezi ki a meghasadó templomkárpit. De ennél sokkal többet jelent ez. A kárpit olyan volt, mint egy bezárt ajtó. A kárpit akadály volt. Ha a kárpit megreped, az olyan mint amikor egy ajtó kifordul a sarkától. Immár szabad az […]

Olvasson tovább

Aki enged Jézusnak, az nem vesztes lesz, az nem rövidül meg semmivel, hanem a király mellett ő is király lesz. Ez Jézus iskolája. dr. Szabó István 2020. április 5. virágvasárnap Textus: „És történt, mikor közelgetett Béthfágéhoz és Bethániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hívnak, elküldött kettőt a tanítványai közül, mondván: menjetek el az átellenben levő […]

Olvasson tovább

Közbevetés

Az, amit a gazdag szeretne, talán ahhoz hasonlítható, amit a virtuális világban gyakran látunk, leginkább a gyermekeinken, amikor nekidőlnek egy számítógépes játéknak. Haladnak előre egy labirintusban, ropog fegyverük, hullik az ellenség, gyűlnek a pontok, az első szint megvan, aztán megvan második szint is, jön egy extra élet, és már közel a győzelem! Ám ekkor előugrik […]

Olvasson tovább

Két fiú

Ezért aztán elhatároztam, hogy erről a kérdésről fogok nektek beszélni, hogy igazságos-e az Isten vagy nem? A tékozló fiú története alapján: igazságos-e az Isten vagy nem? Mert az is nagyon fontos, hogy a felnőttek igazságosak-e a gyerekekkel, hogy az apa meg az anya igazságos-e? Vagy hogy az óvó néni, tanító néni meg a tanár igazságos-e […]

Olvasson tovább

Nem mert, hanem hogy

Ám: ha Isten arra várt volna, mint mi, hogy legalább karácsonykor, legalább akkor, amikor elküldi a Fiát, amikor közénk adja a Fiát, végre legyen egy kis békesség és nyugalom, akkor soha nem lett volna karácsony! De Isten nem azért adta Jézus Krisztust, az inkarnációt, a megtestesülést, mert végre volt valamiféle béke, valami szusszanásnyi békésebb idő! […]

Olvasson tovább

Ti ne úgy!

Aki az első akar lenni, az nagy álszerényen beáll utolsónak. Én vagyok az utolsó, látjátok? Na igen, de azért tudjuk, hogy ő az első. Mátyás király is, persze, felöltötte olykor az álruhát, de nem maradt benne örökre, hanem le is tette és mégiscsak megmutatta, hogy mi az igazság! És megállunk itt, pedig folytatja Jézus. dr. […]

Olvasson tovább

Ő is

Ha meglátunk valami érdekeset, előkapjuk a mobiltelefonunkat, és már meg is örökítettük a pillanatot. Hányszor látok turistákat városszerte, és erős benyomásom, hogy nem azért utaztak ide, hogy megszemléljenek valamit, vagy megnézzék, hanem azért, hogy lássák, vagyis lefényképezzék, legyen egy kép, egy benyomás. Erre a tömeg a legalkalmasabb közeg. Jézus meg kinézte magának Zákeust – mintegy […]

Olvasson tovább

Nem redukció ez, hanem koncentráció. Mert meg kell értenünk, ahogy a tanítványoknak is meg kellett érteniük, hogy amikor a hitünk megerősítését, növelését, a hitben való növekedést kérjük, akkor éppenséggel annak a hitnek a növekedését kell kérnünk, amely mindig a lényeghez vezet és köt bennünket. A lényeg pedig maga az Istennel való kapcsolatunk. Mintha azt mondaná […]

Olvasson tovább