Erős háló

…mi lenne, ha a Fiú nem akarná arra pazarolni ezt az életerőt, hogy halljuk az ő hangját? Ha azt mondaná: „Atyám, nem érdemlik meg, hogy szóljak rólad! Mi az, hogy hisznek és csak úgy átmennek a halálból az életbe?!” Vagy azt mondaná: „nem érdemes ezekre az igét pazarolni! Te is ismered azt a keskeny út […]

Olvasson tovább

A feje tetején

A legtöbben úgy képzelik, hogy egy gyülekezet, egy gyülekezeti nyáj olyan, mint egy talpán álló piramis. Alul vannak a legtöbben, a gyülekezeti tagok. Aztán jönnek a vezetők. Aztán legfölül vannak a lelkészek. De Pál apostol pont fordítva mondja! Hogy ennek fordítva kell lenni! Ide is egy csoda kell! Egy nagy csoda kell, hogy a gyülekezet […]

Olvasson tovább

Nincs más név

Azt mindenki szereti, ha a keresztények jót tesznek. Annyi probléma van a világon, legalább ennyivel legyen kevesebb. És hát végülis ez a dolguk. De arról ne beszéljenek, hogy kinek a nevében tették! A jó cselekedet, az erkölcs közügy. De a hit-tan, a hittan, az evangélium magánügy. Ha a keresztény hitre kívülről rátekintenek, feltétlenül az erkölcsnek […]

Olvasson tovább

Himnusz-imádság

Kölcsey azokról az eseményekről, amikről mi így tanultunk, és ma is így tanítnak, nem mint történelmi eseményekről gondolkodott, amelyek a történelem saját, belső logikájából következnek – hanem mint Isten cselekedeteiről! Nem úgy fogalmazott, hogy őseink bejöttek a Kárpátokon – hanem úgy, hogy ‘őseinket felhozád Kárpát szent/!/ bércére’ (ettől szent Kárpát bérce, hegyei, mert Isten cselekedete […]

Olvasson tovább

Eutikhosz

Négy üzenetet hallottunk. Az első az volt: milyen jó és értékes dolog, hogy úgy, mint Eutikosz a napi munkája után, ti a heti iskola után eljöhettek ide a templomba, a gyülekezetbe! A második: lehet a hittan kicsit hasonló helyen, mint ez a harmadik emeleti fülledt, füstös terem, de széppé teszi az, hogy ott Istenről és […]

Olvasson tovább

Simon mágus

Ám van egy törvényszerűség, amit mindnyájan tapasztalunk, ha a hit útján járunk, és erre érdemes most figyelnünk. Amikor Isten, Lelke által megérinti az életünket, a lelkünket, és átéljük a nagy örömet, amit itt a városlakók is átéltek, a régi énünk, óemberünk hajlamai, téves, bűnös vonzalmai egy hatalmas gyomrost kapnak. Látjuk a filmeken, ahogy összegörnyed az, […]

Olvasson tovább

Bűnbocsánat

Jézus a bűnbocsátó hatalommal bizonyítja, hogy benne Isten járt közöttünk! Hiszen annyi fenyegető, rettegő félelmet keltő módon is bizonyíthatta volna, hogy ki ő! Ha még az egészségeseket is betegséggel verte volna meg, leleplezve a vétkeiket. Ha nem vihart csendesít, hanem vihart kelt. Ha valami égzengető jelet ad, ahogyan a farizeusok ezt újra és újra követelték […]

Olvasson tovább

A tűz világánál

Vajon előre elrendelt volt-e Péter kudarca, tagadása? Hiszen ha Jézus előre megmondta, mégpedig konkrét jelhez kötve, a kakas megszólalásához kötve, hogy háromszor megtagadsz engem, volt-e esélye Péternek másként dönteni? Nem azért tagadta-e meg Jézust, mert így volt megírva, így volt kimondva? Hiszen, ha elég bátornak bizonyul, amikor háromszor is megkérdezik, szégyent vall Jézus, Jézus prófétai […]

Olvasson tovább

Hálával

Mindez arra figyelmeztet minket, hogy a ’piszkos anyagiak’ és a ’szent lelki dolgok’ csak a mi felfogásunkban állnak gyakran szemben egymással! Mert „minden tiszta a tisztának” – ezt szintén Pál írta, és Jézusnak nyilván tiszta volt ez is, ha ilyen szabadon, gátlás és fenntartások nélkül használta az anyagi dolgokat lelki tanítások szemléltetésére is, de szó […]

Olvasson tovább

Nádszál

„Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs senki nagyobb Jánosnál”. Ha végigtekintünk a történelem, a kultúra nagyjain, melyikünk számára van ott Keresztelő János? Nem túlzott egy kicsit Jézus, nem olyan szektás értékelés ez? Hát kikről tanulunk az iskolában, akik valahogy úgy maguktól értetődően tartoznak a legnagyobbak közé? (…) Na de Keresztelő János?! Olyan idegenül hat, […]

Olvasson tovább