Tornai család

Zsuzsi: Székelyudvarhelyen születettem egy 3 gyerekes, református családban. A marosvásárhelyi orvosi egyetem befejezése után, PhD ösztöndíjasként kerültem Debrecenbe. A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Klinikáján ismertem meg Tamást, majd 2018 tavaszán összeházasodtunk. Tamás: egy 4 gyerekes, gyakorló katolikus, debreceni család második gyermekeként születtem. Édesapám és nagyapám példáját követve, én is az orvosi...

Olvasson tovább

Máté család

Máté Zsolt vagyok, feleségem Laura. Isten egy lánnyal és két fiúval áldott meg minket. Gyerekkorom óta ebbe a gyülekezetbe járok itt ismertem meg Istent, itt konfirmáltam. A Lónyay Utcai Református Gimnáziumban ismertem meg a feleségemet, aki az Ó Utcai Keresztyén Testvérgyülekezetből származik. Ő is tizenévesen fogadta el az Urat. Házasságkötésünket...

Olvasson tovább

Ablonczy család

Tamás: Tízéves korom óta őrzök egy kis lapot a Bibliámban, amire az van írva: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” Azóta is ez a két mozgás határozza meg az életemet. Lelkészgyerekként beleszülettem egy olyan gyülekezeti közösségbe, amely második családommá, lelki otthonommá vált. A nyári táborok, gyerekevangelizációk, gyülekezethez tartozó...

Olvasson tovább

Tóth család

Zsolti: Édesapám a bácsalmási református gyülekezet lelkipásztora így a neveltetésünk négy testvéremmel együtt ebben a szellemben történt. Egyetemi tanulmányaink során találkoztunk Anitával, akivel házasságkötésünk után kerestük a megfelelő helyet ahol tovább gyakorolhatjuk hitbéli közös életünket. Ezt a bácsalmási családi gyülekezetünk mellett itt a hegyvidéki gyülekezetben találtuk meg. Három gyermekünk született, 2...

Olvasson tovább

Szita család

Kis családunkat Csongor (mérnökinformatikus), Anna (élőhelyhelyreállítással foglalkozó biológus kutató), valamint Ábel (3,5 éves) és Zsuzsi (1,5 éves) gyermekeink alkotják. Anna Kolozsváron született, de iskolás korától a Budahegyvidéki Református Gyülekezetbe járt, itt konfirmált, ifinek is a tagja volt, majd miután férjhez ment, a házaskörben is részt vett. A gyerekek születése előtt...

Olvasson tovább

Gombos család

Réka: Nem Saulból lettem hirtelen Pál, engem szép lassan vezetett Isten magához. Babaként itt kereszteltek a gyülekezetben, aztán 8 évesen kezdtem el ide hittanra járni, amit azóta sem hagytam abba. A hittant se, és a gyülekezetbe járást se. A későbbi férjem még gimnazista korunkban csatlakozott az ifinkhez, aminek kezdetben egyáltalán...

Olvasson tovább

Bocsor Tibor

Nős, 2 gyermek édesapja, 4 unoka nagyapja Nyugdíjas, építészmérnök Szüleim megkereszteltettek, de gyermekkoromban szorosabb kapcsolatom az egyházzal nem alakult ki. Ennek oka elsődlegesen az volt, hogy a ’60-as, ’70-es években az iskolai tanulmányaim során, de újságokban, televizíóban és az élet más hivatalos területein is mindenhol az akkori rendszer, és ideológia...

Olvasson tovább

Szabó Gergely

Református felmenőkkel, református, hitét gyakorló családban nőttem fel, így sosem volt kérdéses számomra hovatartozásom. Dédapám a gondnoka, egyik nagyapám pedig 60 éven át tanára volt a sárospataki református gimnáziumnak; másik dédapám a nagykunsági református egyházmegye főgondnoka, jogtanácsosa volt; másik nagyapám pedig Kolozsvárról hozta reformátusságát; szüleim a debreceni egyetemen találkoztak. Különleges...

Olvasson tovább

Koszorú Barbara hitvallása

Számomra a Szentháromság személyei közül Isten és Jézus személye érdekes, mivel Isten, a teremtő Atya személye nehezen megfogható, ellentétben Jézussal, akinek személye sokkal inkább megfogható, és sokkal több momentum szól amellett, hogy létezett… Ennek ellenére az emberek Istenbe, a Teremtőbe vetett hite is megkérdőjelezhetetlen. Ő az, aki a semmiből teremtette...

Olvasson tovább

Hunyadi-Jaksa Annamária hitvallása

Mindnyájan érezzük konfirmációi ünnepünk jelentőségét életünkben. Vallást teszünk a mi Urunk, Jézus Krisztusba vetett hitünkről, és a gyülekezet úrvacsorával élő tagjai sorába lépünk. Ez arra kötelez minket, hogy Urunk szeretetéről ne csak szánkkal, hanem még inkább tiszta életünk és jó cselekedeteink csendes bizonyságtételével tanúskodjunk. Kevés ehhez a mi erőnk, de...

Olvasson tovább