A templom az, ahonnan ki kell áradnia az áldásnak. Egyszer egy istentisztelet végén valami csörömpölés volt az előtérben, ami roppantul megzavart. Elénekeltük a himnuszt és kimentem az úrasztalától. Jöttek kifele a gyülekezeti tagok, kérdezve: tiszteletes úr, hol maradt az áldás? Igen, áldásért, jövünk templomba. De hogyan visszük tovább? dr. Szabó István 2021. október 24. Textus: […]

Olvasson tovább

Életét adja

dr. Szabó István 2009. február 1. Textus: „Mert í­gy szól az Úr Isten: Íme, én magam keresem meg nyájamat, és magam tudakozódom utána. Miképpen a pásztor tudakozódik nyája után, amely napon ott áll elszéledt juhai között; í­gy tudakozódom nyájam után, és kiszabadí­tom őket minden helyről, ahova szétszóródtak a felhőnek, s borúnak napján. És kihozom őket […]

Olvasson tovább