Keresztelő

?Jézus hozzájuk lépett és így szólt: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.?...

Olvasson tovább

Esküvő

?Tégy engem mintegy pecsétet a te szívedre, mintegy pecsétet a te karodra; mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az úrnak lángjai.? Énekek éneke 8,6   Szeretettel várjuk gyülekezetünkbe azokat a párokat, akik egymással kötött házassági szövetségükre Isten áldását szeretnék...

Olvasson tovább

Temetés

Jézus mondja: ?én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?? János evangéliuma 11,25   Életünk legszomorúbb pillanatai azok, amikor szeretteink ravatala mellett kell megállnunk. Arra a fájdalomra, amit...

Olvasson tovább