A parázna

Amikor erre gondolok, mindig a spenót jut az eszembe, amit közhiedelem szerint a gyerekek nem szeretnek, de a szervezetüknek szükségük van rá. A gyerekek szívesen kezdik és végzik az utolsó fogással, az édességgel, a desszerttel, amire egyébként szintén szükségük van, ha nem is annyira fizikailag, hanem lelkileg, mert boldogsághormont indít el az agyban, és ez […]

Olvasson tovább

Ámen

Mi van a kezdő és a végszó között, mi van középen? Első ránézésre egyértelmű a válasz, hogy idén a koronavírus volt a középpontban, minden erről szólt, mindent ez határozott meg. De tényleg a koronavírus volt, van a középpontban? Ablonczy Tamás 2020. december 31. óév Lekció: 146. zsoltár Textus: „Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt […]

Olvasson tovább

Ezek után

Immár mennyei és isteni perspektívából lássuk saját magunkat és a világot. Drága ajándék ez. Nem sztoikus szenvtelenség, mert az nem lát semmit, hanem isteni részvét, amely mindent lát és láttat. Sőt, ha ez az ajtó nem nyittatna meg, akkor az egyház is csak egy társadalmi-kulturális valóság lenne, valami civilizációs jelenség. És mennyi minden volt már, […]

Olvasson tovább

A buzgó

Akinek nincs szüksége semmire, annak az ajándékozó Istenre sincs szüksége. De ez lehetetlen! Halálosan üres ez a laodiceai gazdagság! Ha szabad ilyet mondani: ez a semmi bősége! Itt minden elveszett. Tudjátok, milyen nagy kegyelem az, amikor ránk kopogtat az Úr! Én csak ülök itt bent, mindenem megvan, nincs szükségem semmire, nincs szükségem senkire, ami itt […]

Olvasson tovább

Az erős

Ha ezt a két eseményt mint tükröket egymással szembe fordítjuk, mennyi mindent megmutat ez a számunkra! Ott van Péter, az erős (még vízen is járt, s mennyi csodának volt a tanúja, és micsoda felhatalmazást kapott Jézustól: te vagy a kőszikla, és erre építem anyaszentegyházamat, és a poklok kapui sem vesznek rajtad diadalmat!), és lám, egy […]

Olvasson tovább

Az élő

Ha azt mondjuk H2O, mindenki tudja, hogy ez a víz képlete. S ezt jó is tudni; megtanuljuk az iskolában s még szimbolikusan is tudjuk használni. Bárki a világon érti. De ha kint rekedsz a sivatagban és elfogyott a vized, mit érsz a képlettel? Amikor élni kell a keresztyénséget, mit érsz a képlettel? Tulajdonképpen keresztyén vagyok, […]

Olvasson tovább

Az őrző

A hatékonyság, a siker, ez töltötte be a régi világot is. János apostol kortársa, Vespasianus császár, amikor megadóztatta az illemhelyeket is, mert növelni kellett a birodalmi bevételt, azt válaszolta aggályoskodó tanácsosainak: pecunia non olet, a pénznek nincs szaga. Ilyen bálvány a hatékonyság. dr. Szabó István 2020. február 2. Lekció: 2. zsoltár Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, magasztalunk […]

Olvasson tovább

A megtérő

Azt mondja a zsoltáros, hogy ha nem térnek meg az Úr ellenségei, ő kiélezi kardját. Az eredeti héber szó azt jelenti, hogy valaki kalapálással kikalapálja a kard élét. Nemcsak villanni látjuk azt a kardot, hanem halljuk is, ahogy az Úr kalapál, az üllőn pengve edzi a kétélű éles kardot. A 7. zsoltárra rímel az, amit […]

Olvasson tovább

A győztes

Lehet, hogy olykor meginog a hitem és elbizonytalanodom, de a Szentlélek erejében megtapasztalom, hogy hűséges tudok maradni. A Krisztus iránti bizalom megmarad, és én csak ezért vagyok megbízható! És ezért vagyok nyomorult is: mert nyomnak. Nemcsak úgy, hogy üldöznek és el akarnak tüntetni a föld színéről, hanem mert lehet rám támaszkodni – és az is […]

Olvasson tovább

Az első

Idősödő házasfelek szokták egymásnak mondani, hogy na ja, hát az első szerelem, persze, persze, amikor fiatalok voltunk és egymásba szerettünk és zsongtunk egymásért; aztán megvívtuk a sok harcot, és most már nem szerelem van, hanem szeretet, egymás iránti mély tisztelet stb. Nem, itt nem erről van szó. Ez itt nem összehasonlítás, nem fokozat. Itt magáról […]

Olvasson tovább