Lelkészeink főállásban végzik gyülekezetünkben a szolgálatukat. Istentiszteleteinken ők magyarázzák a Bibliát igehirdetéseikben, lelkigondozói beszélgetéseket folytatnak, összefogják a gyülekezeti élet különböző területeit. Forduljon hozzájuk bátran kérdéseivel!

Ablonczy Tamás

Tízéves korom óta őrzök egy kis lapot a Bibliámban, amire az van írva: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” Azóta is ez a két mozgás határozza meg az...

Bővebben

Sánta Ibolya

Egy nyári debreceni kántorképzőn fogalmaztam meg, hogy nem csak munka mellett, hanem főfoglalkozásúként szeretnék szolgálatot végezni. Egy év próbaidőt adtam magamnak, hogy ne csak szalmalángból szülessen az elhatározásom. 1986 óta...

Bővebben