Ha te a mennyei trónus elé állhatsz és azt kérheted, hogy Isten engedjen meg neked, vagyis engedjen a kegyelem királyi széke elé és terjessze ki rád irgalmát és bocsánatát, mégis miből gondolod, hogy másnak ott nincs helye? Miből gondolod, hogy odatülekedvén, mások elől el is állhatod az utat, s majd te döntöd el, mikor indulhat […]

Olvasson tovább

Jobban is tudják rólunk és szóvá is teszik, és a szemünkre is lobbantják, hogy lám, kik vagytok ti, keresztyének; és számon kérik rajtunk az életünket, hogy hol a példa, hol a példamutatás, hol vannak az erények, hol van a mindent meghaladó szeretet, hol van a keresztyénség mindent fölkaroló nagy áldozatos ügyének a képviselete?! Felmondják nekünk […]

Olvasson tovább

Megelevenedünk

Én ? mondja magára nézve Pál apostol ? eddig szinte nem is éltem, mert amiatt kellett aggódnom, hogy ti a hitben és a szeretetben talán megrendültetek és meggyengültetek. De most boldog vagyok, vagyis éltet, hogy imádságom nem volt hiábavaló, aggodalmam pedig fölösleges volt, mert ti, akik az élet beszédét befogadtátok, magatokhoz öleltétek a megelevenítő reménységet, megismertétek az […]

Olvasson tovább