A szívből származnak

Ezt a belső célt, hogy Istenhez, az ő tisztaságához és szentségéhez méltó legyen az ember egész életfolytatása, ezt a belső célt akarták elérni a mindennapok konkrét, kisebb-nagyobb tennivalóinak szabályozásával, jóval Jézus kora előtt, a kegyes és jó szándékú törvénymagyarázók, akiket itt a farizeusok ősöknek neveznek. Az ő magyarázatuk, az ő hagyományuk a tiszta és a […]

Olvasson tovább

Jézus Krisztus ugyanaz

Ma már humoros, amit egykori professzorunk tett, amikor emellé az ige mellé tette az akkor gyakori jelmondatot: Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog. A jelmondatból világosan látszik, hogy a bibliai ige mintájára készült és az is, hogy ezzel Jézus Krisztus mellé próbáltak riválist állítani. De ez a felséges mondat Jézusról nem azt hangsúlyozza, és […]

Olvasson tovább

Pásztori levelek     

…A gyülekezetek élettörténetében, a létrejöttük, megszületésük után következő időben, elkerülhetetlenül új és új fázisok, egymástól különböző idők és korok következnek. Amiről és amikor Pál ezeket a leveleket írja, az már nem a ?hőskor?. Szinte minden gyülekezet életében, ahol szolgáltam vagy egyáltalán csak megfordultam, volt egy hőskor, amire bizonyos nosztalgiával gondoltak, és amiről sokféle történetet meséltek. […]

Olvasson tovább

Hittanos történet

Sámuel története azért jó történet nekünk most, mert van benne egy hittanos, Sámuel. Van benne egy anya és egy apa, Anna és Elkána. És van benne egy hitoktató, Éli főpap. Erről a háromról fogok most beszélni abban a sorrendben, ahogy a Biblia is ír róluk. A kérdésem könnyűnek látszik, de mégis jól kell figyelni, ha […]

Olvasson tovább

Mennyi, mennyi egyéni vagy objektív adottságból fakadható feszültségforrás mindez a tanítványi körön belül! S még nem szóltunk a konkrét egyéniségükről, amelyek viszonylag jól érezhetők a bibliai leírásokban, a vitáikról, hogy ki a nagyobb köztük, és a csendes többségről, akiknek csak a nevét tudjuk az evangéliumi felsorolásból. Összefoglalva azt láthatjuk, hogy a tizenkettes kör megjelenít földrajzi, […]

Olvasson tovább

Sánta Ibolya 2015. május 31. Lekció: Mózes első könyve 1. rész 26 – 28. versek Imádkozzunk! Örökkévaló Szentháromság Isten, köszönjük, hogy hozzád jöhettünk most. Ahhoz az Istenhez, aki éppen ilyen és nem más. Azért jöttünk, hogy még jobban megismerjünk téged és még jobban megismerjük magunkat. Köszönjük, hogy alapból: azért, mert te teremtettél, hozzád hasonlíthatunk. Köszönjük, […]

Olvasson tovább

Országgyűlés Sikemben

Sánta Ibolya 2014. augusztus 20. Lekció: Józsué könyve 24. rész 1-3. és 13-28. versek Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, magasztalunk téged azért, amiért mindig is idejövünk: hogy téged ünnepeljünk, teremtő és megváltó művedért hálát adva. Magasztalunk azért, amiért erre gyakran okunk van: a gondviselésről tanúskodó hétköznapokért, a tapasztalt csodákért, igédért. Ezekről el nem feledkezve mégis most azért áldunk […]

Olvasson tovább

Haladék

Sánta Ibolya 2013. december 29. Lekció: Malakiás próféta könyve válogatott versei Imádkozzunk! Urunk, Jézus Krisztus, két, évente egyszeri ünnep között, születésed ünnepe, karácsony, és az újév között, amelyet ugyanúgy színed előtt és igéddel akarunk majd ünnepelni, most a feltámadás napján, az Úr napján, vasárnapon vagyunk együtt, amint sokszor szoktuk tenni. De ünneppé ezt a napot, […]

Olvasson tovább