Amit az Úr mond

Kik a próféták? A próféta egy költő, ő a Hortobágy poétája; a próféta művész, aki jövőbe látó módon interpretál valamit. A próféta közéleti ember. Na, talán egy politikus, aki bátran képvisel egy ügyet, de mindenki ellene van, ő meg egyedül van, mint az ujjam, de majd az idő igazolja. Ki a próféta? Akinek majd a […]

Olvasson tovább

Lám, ide támadt föl, ebbe a világba támadt föl, nem magára hagyja ezt a világot. És ember-testben támad föl, jelezvén, hogy Istennek az az eredeti szándéka, hogy jónak, igaznak, szépnek istent-ismerőnek, Isten dicsőségét visszatükrözőnek teremtette az embert, ez az Istennek a végső szándéka is. Hát mi lesz a mi romló és halálba hulló világunkkal? És […]

Olvasson tovább

Jézus Krisztus ugyanaz

Ma már humoros, amit egykori professzorunk tett, amikor emellé az ige mellé tette az akkor gyakori jelmondatot: Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog. A jelmondatból világosan látszik, hogy a bibliai ige mintájára készült és az is, hogy ezzel Jézus Krisztus mellé próbáltak riválist állítani. De ez a felséges mondat Jézusról nem azt hangsúlyozza, és […]

Olvasson tovább

“…Ki vagyok én? Ez vagy az? Hol ez, hol amaz? Egyszerre mindkettő? Másokat ámító, magában sápító hitvány alak? Vagy vert had fut bennem szanaszét a már kivívott győzelem elől? Ki vagyok én? Váltig faggat, gúnyol a magány, a gyötrelem. Bárki vagyok, Te tudod, ismersz: Tiéd vagyok én, Istenem!” Dr. Szabó István 2016. január 3. Lekció: […]

Olvasson tovább

Hit által

Amikor tehát azt mondjuk, hogy: ?hit által?, akkor megnyílik előttünk egy út és ezen az úton újra meg újra döntéseket kell hoznunk. Ti, akik csodálatos ígéreteket kaptatok Istentől ? meg ne lankadjatok! Meg ne hátráljatok, ne hagyjátok, hogy elsodorjanak benneteket! A hit történetet indít el, és ez a történet nem kaptafára való történet! Hadd hirdessem […]

Olvasson tovább

Lehetetlen

Dr. Szabó István 2014.augusztus 24. Lekció: Zsidókhoz írt levél 6. rész 1-10. versek Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, hadd legyen ma is imádságunk első szava a dicséreté, a hálaadásé, a köszönetmondásé. Igen, dicsérünk, magasztalunk és megköszönjük, hogy megőriztél és megtartottál bennünket. Hálatelt szívvel állunk előtted, Mennyei Atyánk jóságodért, hűségedért és megtartó […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István 2014. április 6. Lekció: Mózes második könyve 3. rész 1-14. versek Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, kérünk, csendesítsd meg szívünket, csillapítsd sokféle gondolatunkat, fordítsd lelkünket egészen önmagad felé, hogy ebben az órában, amikor Igéd meghallására, a szent jegyek vételére összegyűjtöttél bennünket, valóban egészen reád figyeljünk. S Reád figyelve adjunk […]

Olvasson tovább

Amit az Úr néz

Dr. Szabó István >2014. március 2. Lekció: Jeremiás próféta könyve 36. rész Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálaadó szóval jövünk eléd, hogy itt e közösségben is megköszönjük irgalmasságodat, örökkévaló hűségedet, áldásaidat. Köszönjük, hogy meghallgattad sok-sok kérésünk szavát, gyógyítottad betegeinket, megóvtad életünket, megsegítettél bennünket sokféle bajunkban, nyomorúságunkban! De leginkább azért magasztalunk, hogy újra […]

Olvasson tovább

Dr. Szabó István 2013. december 15. Lekció: 40. zsoltár >Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusunk által, adj most nekünk csendet szívünkbe, lelkünkbe, s engedd, hogy ebben a csendben a Te halk és szelíd hangod megszólaljon és minden figyelmünket a mi Krisztusunk eljövetelére irányítsa. Igen, azt kérjük Mennyei Atyánk, hogy ünnepi készületeinkben segíts meg […]

Olvasson tovább