Tudja, hogy nagy nyomorúsága az életünknek, ha nem szeretnek. De tud még valamit, ami ennél mélyebb, és ezért megkérdezi Pétert: Szeretsz-e engem? Mert az a legmélyebb nyomorúságunk, ha nem tudunk szeretni. dr. Szabó István 2020. április 19. Textus: “Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél; megjelentette pedig ekképpen: Együtt voltak Simon […]

Olvasson tovább

Ha egymástól el is választ most a veszedelem, Krisztustól semmi el nem választ. Elhengeríttetett a kő. Mert Krisztus feltámadott. És a feltámadott Krisztus hatalma betölt mennyet és földet! Eljut majd a bezárkózott tanítványokhoz is. dr. Szabó István 2020. április 12. húsvét Textus: “Kicsoda hengeríti el nékünk a követ?” (Márk evangéliuma 16. rész 3. verse) Szeretett […]

Olvasson tovább

Kezeidbe

Jézus halálával kettéhasadt ez a kárpit. Mit jelent ez? Egy régi prédikátor szerint Jézus megrepedő szívét fejezi ki a meghasadó templomkárpit. De ennél sokkal többet jelent ez. A kárpit olyan volt, mint egy bezárt ajtó. A kárpit akadály volt. Ha a kárpit megreped, az olyan mint amikor egy ajtó kifordul a sarkától. Immár szabad az […]

Olvasson tovább

Aki enged Jézusnak, az nem vesztes lesz, az nem rövidül meg semmivel, hanem a király mellett ő is király lesz. Ez Jézus iskolája. dr. Szabó István 2020. április 5. virágvasárnap Textus: “És történt, mikor közelgetett Béthfágéhoz és Bethániához, a hegyhez, mely Olajfák hegyének hívnak, elküldött kettőt a tanítványai közül, mondván: menjetek el az átellenben levő […]

Olvasson tovább

Micsoda ellentét ez: egy helyben kell maradnunk, hogy megmaradjunk! Csökkentenünk kell az életkörünket, hogy élhessünk! Meg kell szakítanunk a kapcsolatainkat, hogy újra találkozhassunk! Szinte siralomházzá kell tennünk mindent, hogy meg ne haljunk! De az Úr kinyitotta az ajtót a halál fiai előtt – mondja a zsoltár. dr. Szabó István 2020. március 22. Textus: “A nyomorultnak […]

Olvasson tovább

Közbevetés

Az, amit a gazdag szeretne, talán ahhoz hasonlítható, amit a virtuális világban gyakran látunk, leginkább a gyermekeinken, amikor nekidőlnek egy számítógépes játéknak. Haladnak előre egy labirintusban, ropog fegyverük, hullik az ellenség, gyűlnek a pontok, az első szint megvan, aztán megvan második szint is, jön egy extra élet, és már közel a győzelem! Ám ekkor előugrik […]

Olvasson tovább

Ezek után

Immár mennyei és isteni perspektívából lássuk saját magunkat és a világot. Drága ajándék ez. Nem sztoikus szenvtelenség, mert az nem lát semmit, hanem isteni részvét, amely mindent lát és láttat. Sőt, ha ez az ajtó nem nyittatna meg, akkor az egyház is csak egy társadalmi-kulturális valóság lenne, valami civilizációs jelenség. És mennyi minden volt már, […]

Olvasson tovább

A buzgó

Akinek nincs szüksége semmire, annak az ajándékozó Istenre sincs szüksége. De ez lehetetlen! Halálosan üres ez a laodiceai gazdagság! Ha szabad ilyet mondani: ez a semmi bősége! Itt minden elveszett. Tudjátok, milyen nagy kegyelem az, amikor ránk kopogtat az Úr! Én csak ülök itt bent, mindenem megvan, nincs szükségem semmire, nincs szükségem senkire, ami itt […]

Olvasson tovább

Az erős

Ha ezt a két eseményt mint tükröket egymással szembe fordítjuk, mennyi mindent megmutat ez a számunkra! Ott van Péter, az erős (még vízen is járt, s mennyi csodának volt a tanúja, és micsoda felhatalmazást kapott Jézustól: te vagy a kőszikla, és erre építem anyaszentegyházamat, és a poklok kapui sem vesznek rajtad diadalmat!), és lám, egy […]

Olvasson tovább

Az élő

Ha azt mondjuk H2O, mindenki tudja, hogy ez a víz képlete. S ezt jó is tudni; megtanuljuk az iskolában s még szimbolikusan is tudjuk használni. Bárki a világon érti. De ha kint rekedsz a sivatagban és elfogyott a vized, mit érsz a képlettel? Amikor élni kell a keresztyénséget, mit érsz a képlettel? Tulajdonképpen keresztyén vagyok, […]

Olvasson tovább