A gyülekezetünk legodaadóbb önkéntesei, szolgálói a presbiterek, akik a közösség testi-lelki vezetésében segítenek. Sokszínűségüknek megfelelően mindenki a tehetségének, szaktudásának, életkorának megfelelő területen végzik a feladatukat. Forduljon hozzájuk bizalommal!

dr. Horváth Géza

Nős, 2 gyermek édesapja, 3 unoka nagyapja egyetemi oktató Szüleim és neveltetésem révén jutottam hitre. Bár édesapám, mint gimnáziumi tanár a Papp János-érában nem járhatott templomba, édesanyám rendszeresen járt a...

Bővebben

dr. Kéri Tamás

Nős, 3 gyermek édesapja, 2 unoka nagyapja Ügyvéd Évtizedek óta presbiter vagyok, négy cikluson át gondnok is, de idős koromra tekintettel nem vállalom ezt tovább, de presbiterként még szívesen szolgálok....

Bővebben

Dr. Matuz János

Nős, 3 gyermek édesapja Ügyvéd Református családban nőttem fel szülőhelyemen Szegeden, itt jutottam hitre 18 évesen az érettségi előtt. Budapestre az egyetem elvégzése után költöztem, ahol megismerkedtem feleségemmel, akivel idén...

Bővebben

Némethné Scherman Piroska

Férjezett, 3 gyermek édesanyja Hittanoktató és holland tanár Anyai nagymamám révén vagyok református. Egész kicsi koromtól kezdve rendszeresen jártunk a Torockó téri református gyülekezetbe. Már korán magával ragadott a templom...

Bővebben

Ónodi Szabó Lajos

Nős, négy felnőtt gyermekkel és négy unokával Okleveles építészmérnök Gyermekkoromtól jártam hittanra, majd ifjúsági bibliaórákra a gyülekezetbe, testvéreimmel együtt. Szüleinkkel gyakran megfordultunk Pasaréten, vagy Újpest-Újvárosban is istentiszteleteken. Anyai és apai...

Bővebben

Ónodi Szabó Sándor

Nős Nyugdíjas (kertész-tanár) „.. beszéded megelevenít engem.” Zsoltár 119, 50a Mióta az eszemet tudom, mindig templomba jártam, és valahogy szép csendesen „belenőttem” a hitbe. Természetes volt számunkra a családban, hogy...

Bővebben

Palotai László

1 gyermek édesapja, 2 unoka nagyapja Okl. épületgépész-mérnök Kisgyermekként – Édesanyám hathatós támogatásával – a Kálvin-téri Gyülekezetben ismerkedtem a református hit alapjaival, majd itt is konfirmáltam Simon Imre nagytiszteletű úrnál....

Bővebben

Pályi András Gyula

Nős Nyugdíjas geofizikus vagyok. Szakmai munkámat az OKGT, majd jogutódja, a MOL Nyrt. keretében a hazai szénhidrogénkutatás koordinálása és irányítása területén végeztem 2006-ban bekövetkezett nyugdíjazásomig. 2000-től Eötvös Loránd szellemiségének és...

Bővebben

dr. Puskás Lajos Sámuel

Nős, 2 gyerek édesapja, 4 unoka nagyapja, 2 dédunoka dédapja Nyugdíjas Édesapám református lelkészként szolgált, tehát erős családi református gyökereim vannak. Innen van az indíttatás, fiatal koromban elköteleződtem a labdarugással,...

Bővebben

Seres László

Nős, 3 gyermek édesapja, 2 unoka nagyapja Okl. építőmérnök Születésemtől fogva reformátusként nevelkedtem, nagyapám református lelkész volt Hódmezővásárhelyen, édesapám a gyülekezet presbitereként szolgált. Mindig is a Budahegyvidéki Református Egyházközség tagja...

Bővebben