A gyülekezetünk legodaadóbb önkéntesei, szolgálói a presbiterek, akik a közösség testi-lelki vezetésében segítenek. Sokszínűségüknek megfelelően mindenki a tehetségének, szaktudásának, életkorának megfelelő területen végzik a feladatukat. Forduljon hozzájuk bizalommal!

dr. Szabó Imre

Házas, 5 gyermek édesapja, 8 unoka nagyapja Közgazdász A hitet elsősorban szüleimen és nagyszüleimen keresztül kaptam. Visszagondolva most látom, hogy nemcsak a szüleim, de mind a négy nagyszülőm egészen személyes...

Bővebben

Szabó Réka

Házas, 2 lány édesanyja Református hittanoktató Református családban nevelkedtem. Nagyapám a kolozsvári Protestáns Teológia rektora volt. Kolozsváron végeztem a Református vallástanár- magyar nyelv és irodalom tanár szakon. 2002-ben kerültünk férjemmel...

Bővebben

dr. Szűcs Tamás

Nős, 3 gyermek édesapja Ügyvéd Lelkész családból származom. Édesapám dr. Szűcs Ferenc református lelkész, theológiai professzor volt. Úgymond beleszülettem a református egyházba. Ezen túl anyai nagyapám Nagy Gyula (Pestlőrinci gyülekezet),...

Bővebben

Szűcs Tamás

Házas, 2 gyerek édesapja, 3 unoka nagyapja Embereket és vezetők életét, tevékenységét segítő tanácsadó, coach Az Úristen szép lassan, nyugodtan, az egymás után érkező csodák (ezeket nagyon hosszú lenne felsorolni),...

Bővebben

Varga Péter

Nős, 4 gyermek édesapja, 6 unoka nagyapja Mérnök, szakértő és nyugdíjas Református családban Mezőszilason, Fejér megyében 1955. évben születtem és ott konfirmáltam, a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szereztem meg...

Bővebben

Vincze Béla

Nős, 4 gyermek édesapja Mérnök A környéken nőtem fel, testvéreimmel mind a négyünket itt a budahegyvidéki gyülekezetben kereszteltek, ide jártunk gyermekistentiszteletre. Később az egész család a pasaréti gyülekezetbe járt, én...

Bővebben

Vozár Anna

Férjezett, 2 gyermek édesanyja, 3 unoka nagyanyja Klinikai pszichológus Felnőttként tértem meg és mondtam igent Jézus tanításainak követésére. Első gyermekünk keresztelőjére készülve kaptam elhívást arra, hogy Isten igéjével, Jézus tanításaival...

Bővebben

Zsóri Mónika

1 leány édesanyja 2 unoka nagyanyja 40 éve óvodapedagógusként dolgozom, 13 éve a Gyökössy Endre Református Óvoda és Bölcsőde vezetője vagyok Hitét, vallását aktívan gyakorló református családban nőttem fel. Anyai...

Bővebben

Elekné Magyari Zsuzsa

Férjezett, 4 gyermek édesanyja Közgazdász Kamaszkori útkereséssel idetaláltam. Lassan átformált a közösség. Felnőttként keresztelkedtem meg. Sokat jelentett számomra budahegyvidéki ifisek között lenni. A gyülekezeti kórus tagjaként nagyon sok élményt szereztem....

Bővebben

dr. Kovács I. Gábor

Nős, 2 gyerek édesapja, 7 unoka nagyapja C. egyetemi tanár, ny. tanszékvezető 1951-től 1959-ig minden hittanóra végén a következő fogadalmat tettük: „Református magyar vagyok, halálomig az maradok!” Erre édesapám, a...

Bővebben