Szabó Réka

Házas, 2 lány édesanyja
Református hittanoktató
Református családban nevelkedtem. Nagyapám a kolozsvári Protestáns Teológia rektora volt. Kolozsváron végeztem a Református vallástanár- magyar nyelv és irodalom tanár szakon. 2002-ben kerültünk férjemmel Budapestre. Akkor a külső-józsefvárosi gyülekezetben szolgáltam 10 évig, a fakultatív hittanoktatást én végeztem. Második lányom születésekor kezdtem a budahegyvidéki baba-mama körre járni. Így már 12 éve a gyülekezet aktív tagja vagyok. Amikor elkezdődött a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás az iskolákban, 2013-ban, a tiszteletesasszony felkért, legyek a budahegyvidéki gyülekezet hitoktatója. Négy iskolában és óvodákban vagyok jelen. A gyülekezet gyerekmunkás csapatának tagja vagyok, és remélem még sokáig is az maradok. Adminisztrációs feladatokat is szívesen vállalok, így a hittanoktatás lejelentéséhez szükséges adatlapok elkészítését is végzem. Nyáron a gyülekezetbe, és hittanórára járó gyerekek számára tábort szervezünk, melynek jelen pillanatban én vagyok a vezetője. Hivatásomnak tekintem a gyerekek közötti szolgálatot!