dr. Szabó Imre

Házas, 5 gyermek édesapja, 8 unoka nagyapja Közgazdász A hitet elsősorban szüleimen és nagyszüleimen keresztül kaptam. Visszagondolva most látom, hogy nemcsak a szüleim, de mind a négy nagyszülőm egészen személyes hitvallását is ismerem. A legmeghatározóbb számomra apai nagyapám, aki az I. világháború harcainak borzalmait Istenben bízva tudta túlélni. Annak ellenére,...

Szabó Réka

Házas, 2 lány édesanyja Református hittanoktató Református családban nevelkedtem. Nagyapám a kolozsvári Protestáns Teológia rektora volt. Kolozsváron végeztem a Református vallástanár- magyar nyelv és irodalom tanár szakon. 2002-ben kerültünk férjemmel Budapestre. Akkor a külső-józsefvárosi gyülekezetben szolgáltam 10 évig, a fakultatív hittanoktatást én végeztem. Második lányom születésekor kezdtem a budahegyvidéki baba-mama...

dr. Szűcs Tamás

Nős, 3 gyermek édesapja Ügyvéd Lelkész családból származom. Édesapám dr. Szűcs Ferenc református lelkész, theológiai professzor volt. Úgymond beleszülettem a református egyházba. Ezen túl anyai nagyapám Nagy Gyula (Pestlőrinci gyülekezet), nagybátyám, Nagy Péter (Budafoki Gyülekezet) széles körben ismert lelkészek voltak és talán ma is azok. Ezért a református egyházhoz elég...

Szűcs Tamás

Házas, 2 gyerek édesapja, 3 unoka nagyapja Embereket és vezetők életét, tevékenységét segítő tanácsadó, coach Az Úristen szép lassan, nyugodtan, az egymás után érkező csodák (ezeket nagyon hosszú lenne felsorolni), majd később a tőle kapott feladatok útján hívogatott magához, amíg azt nem éreztem, hogy IGEN, a helyemen vagyok. És most...

Varga Péter

Nős, 4 gyermek édesapja, 6 unoka nagyapja Mérnök, szakértő és nyugdíjas Református családban Mezőszilason, Fejér megyében 1955. évben születtem és ott konfirmáltam, a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szereztem meg vállalatszervező mérnöki diplomámat. Házasságot kötöttem 1979. évben Szilágyi Erzsébettel, aki szintén református családban nőtt fel. A kerületbe történő költözésünket követően,...

Vincze Béla

Nős, 4 gyermek édesapja Mérnök A környéken nőtem fel, testvéreimmel mind a négyünket itt a budahegyvidéki gyülekezetben kereszteltek, ide jártunk gyermekistentiszteletre. Később az egész család a pasaréti gyülekezetbe járt, én ott konfirmáltam, ott kezdett hitem nyiladozni, melynek erősödését, ismételt megújulását azóta is fontosnak tartom. Huszonöt éve költöztem vissza a kerületbe,...

Vozár Anna

Férjezett, 2 gyermek édesanyja, 3 unoka nagyanyja Klinikai pszichológus Felnőttként tértem meg és mondtam igent Jézus tanításainak követésére. Első gyermekünk keresztelőjére készülve kaptam elhívást arra, hogy Isten igéjével, Jézus tanításaival megismerkedjem. A Lélek és a férjem indítottak arra, hogy magam is megkeresztelkedjem, majd konfirmáljak felnőtt fejjel és szívvel, budaiként, személyes...

Zsóri Mónika

1 leány édesanyja 2 unoka nagyanyja 40 éve óvodapedagógusként dolgozom, 13 éve a Gyökössy Endre Református Óvoda és Bölcsőde vezetője vagyok Hitét, vallását aktívan gyakorló református családban nőttem fel. Anyai nagypapám az érdi református gyülekezet presbitere volt, míg családunk másik tagja az érdligeti gyülekezet gondnoka. Olyan környezetben nevelkedtem, ahol a...

Elekné Magyari Zsuzsa

Férjezett, 4 gyermek édesanyja Közgazdász Kamaszkori útkereséssel idetaláltam. Lassan átformált a közösség. Felnőttként keresztelkedtem meg. Sokat jelentett számomra budahegyvidéki ifisek között lenni. A gyülekezeti kórus tagjaként nagyon sok élményt szereztem. Önmagam tudok lenni reformátusként. A református zsoltárok éneklése hiányzik a legjobban, ha az élet úgy hozza, hogy nem tudok istentiszteletre...

dr. Kovács I. Gábor

Nős, 2 gyerek édesapja, 7 unoka nagyapja C. egyetemi tanár, ny. tanszékvezető 1951-től 1959-ig minden hittanóra végén a következő fogadalmat tettük: „Református magyar vagyok, halálomig az maradok!” Erre édesapám, a hernádszurdoki lelkész ezt mondta: „Úgy legyen!” Természetesen az eltelt 72 év alatt gyermeki hitem próbákon és válságokon át szüntelen formálódott,...