Dr. Szabó Balázs Tibor

Nős, 2 gyermek édesapja, 4 unoka nagyapja Nyugdíjas villamosmérnök Mindkét szülőm kecskeméti református családból származik, velük kezdtem a budahegyvidéki református gyülekezetbe járni. Mindkettőjük családjában voltak presbiterek, Cseri Kálmánnal és Nagy Tiborral személyes jó kapcsolatban álltak. A kelenföldi gyülekezetben konfirmáltam, az esküvőnk és a gyermekeink keresztelője már Budahegyvidéken volt. Három éve...

Dr. Duráczky Bálint

Házas, 2 gyermek édesapja Szociológus Az Istennel való szorosabb kapcsolat kialakulása azzal kezdődött, hogy hittantanárom tanácsára elkezdtünk családilag is templomba járni. Hitemre nagy hatást gyakorolt feleségem családja és az ő ifjúsági közössége. Házasságkötésünket követően immár együtt váltunk a budahegyvidéki református gyülekezet tagjává. Először ifivezetőként szolgáltam a fiatalok között. Az ifisek...

dr. Székely István

Nős (46 éve), 2 gyermek édesapja, 6 unoka nagyapja Cégvezető Szülőfalumban és Édesanyám szülőfalujában, Martonyiban alapozódott meg református elkötelezettségű életformám, ahol szüleim és anyai nagyszüleim és rokonságuk hűséges szolgatársai voltak a gyülekezetüknek. Az osztatlan általános iskolai időszakban mély ráhatással volt hitem kialakulására és fejlődésére az ötvenes évek végétől Martonyiban szolgáló...

Dr. Bíró Marcell

Házas, 2 gyermek édesapja Jogász Vallásos nevelést kaptam, apai ágon tősgyökeres református családban. A budahegyvidéki gyülekezetben kereszteltek és némiképp felnőttebb fejjel, egyetem alatt konfirmáltam. Feleségemmel itt házasodtunk, aki később a gyülekezetben konfirmálva tért át a katolikusról a református hitre. Gyermekeinket itt kereszteltük, nagyobbik lányunk az idén konfirmál. Korábban, majd’ 15...

Csapó Balázs

Nős, 3 gyerek édesapja Designer, termékfejlesztő 2001-ben, 27 évesen jutottam hitre. Lelki betegségben és ürességben szenvedve, hosszú keresés és bolyongás után a csíksomlyói búcsún volt az első és nagyon meghatározó találkozásom Istennel. Magyarországra hazatérve, közösséget keresve végül oda kopogtattam be, ahol megkereszteltek: a Böszörményi úti református templomba. Kicsit túlkorosan kapcsolódtam...

Csiszár Nóra

Férjezett, 5 gyermek édesanyja Családanya Boldog gyermekkorom volt vidéken. Láttam a gyönyörű teremtett világot, pedagógus, református szüleim szerettek: nem volt nehéz gyermeki hittel hinnem, hogy van Isten, aki szeret és mindig velem van. Huszonnyolc évesen veszítettem el ötven éves édesanyámat, miután hat évig volt rákbeteg. Mosolyogva, végig aktívan, Isten akaratában...

Duráczky Zoltán

Nős, 2 gyermek édesapja, 4 unoka nagyapja Nyugdíjas Hívő családba születtem, 1958-ban konfirmáltam Kaposváron. A németországi egyetemi éveim alatt kissé eltávolodtam a rendszeres templomba járástól, aztán amikor Budapestre kerültem és sikerült családommal a XI. kerületben letelepedni, előbb a kelenföldi, majd kb. 2000-től a budahegyvidéki gyülekezetbe jártam családommal. Igyekeztem a gyülekezet...

Ertl Péter

Nős, 3 gyermek édesapja Táncszínház vezető A munkám és a szabadidőm legfontosabb része a tánchoz köthető. Táncművész, előadóművészi és tanári diplomákat szereztem és közel 20 évig profi néptáncművészként dolgoztam a Honvéd Táncszínházban. Művelődési menedzser diplomával zártam le az előadóművészi karrieremet és mára közel 20 éve a Nemzeti Táncszínházban, 2013-óta igazgatóként...

Gombos Réka

Házas, 2 kislány édesanyja Jelenleg főállású anya, előtte HR vezető Én nem Saulból lettem hirtelen Pál, engem szép lassan vezetett Isten magához. 8 évesen kezdtem el ebben a gyülekezetben hittanra járni, és azóta sem hagytam abba. A hittant se, és a gyülekezetbe járást se 🙂 Én azt vallom, hogy azt...

Hay Diana

Levéltáros Történelem-francia szakos középiskolai tanár a végzettségem, és több mint 40 éve az Akadémiai Levéltárban dolgozom. Gyerekkoromban nem jártunk templomba, ennek több oka is volt, egyik a szocializmus, a másik pedig, hogy édesapám katolikus volt, édesanyám meg református. A szüleim azonban nem voltak hitetlenek, egész életükben bíztak a gondviselésben, és...