„Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat.”

A keresztény egységért 2024-ben tartott imahét anyagát egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport készítette el. 2016-ban egy dzsihadista támadás nyomán a biztonsági helyzet és annak következtében a társadalmi összetartás drámai hanyatlásnak indult. A terrorizmus, bűnözés és emberkereskedelem gyakori jelenséggé vált. Több ezer iskola, rendelő és önkormányzat zárt be, emellett a társadalmi-gazdasági...

Olvasson tovább

Hogyan olvassuk a Bibliát? – bibliaóra

A vasárnapi istentiszteleteken a Bibliának csak egy-egy kis részletéről van szó, ezekből nehezen áll össze a kép, hogy miről is van szó a Bibliában, mik a fő témái, mit mond a mi életünk kérdéseire. Ebben segít egy rendszerező áttekintés. Kálvin öt évszázaddal ezelőtt a Biblia magyarázata közben jutott hasonló megállapításra,...

Olvasson tovább

Kórus

Budahegyvidéki kórusunkat újraindítjuk jövő évtől. Ezen a kórus színvonalától függően könnyű többszólamú régi- és új énekeket fogunk énekelni. A próbák péntek esténként lennének kántorunk: Dosek Domokos és Telek Zita karvezető irányításával. Erre szívesen látunk minden énekelni szerető tagunkat. Mindemellett azokat is hívjuk és várjuk, akik bármilyen hangszerrel tudnak bekapcsolódni a...

Olvasson tovább

Legátus érkezik hozzánk

Karácsony másodnapján, december 26-án hagyományosan a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának küldötte prédikál a gyülekezetünkben. Idén Bányai Gréta negyedéves teológus szolgál majd közöttünk, aki a gyülekezetünknek is aktív tagja.

Olvasson tovább

ünnepi istentiszteleteink

december 24. vasárnap 10:00 – istentisztelet december 24. vasárnap 15:00 – betlehemes műsor december 25. hétfő 8:00 úrvacsorás istentisztelet december 25. hétfő 10:00 úrvacsorás istentisztelet december 25. hétfő 18:00 gyászolók istentisztelete december 26. kedd 10:00 úrvacsorás istentisztelet (legátus) december 31. vasárnap 10:00 úrvacsorás istentisztelet január 1. hétfő 10:00 úrvacsorás istentisztelet

Olvasson tovább

Az adventi koszorú eredete

Advent közeledtével, az adventi koszorúk láttán, sok református testvérünk kissé kényelmetlenül érzi magát. Egyfelől ő is szívesen készítene (esetleg vásárolna) egyet, hogy ezzel is segítse megteremteni otthonában és családjában az adventi várakozás szeretetteljes hangulatát. Ugyanakkor ódzkodik is tőle, mert protestáns-református hagyományainktól idegennek, olyan „katolikus ízűnek” találja. Talán az adventi gyertya...

Olvasson tovább

Fordítva mondom

Beszélgetéssel egybekötött könyvbemutató a Bibliamúzeumban Két korábbi egyházvezető: Bogárdi Szabó István református püspök és Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Apátság volt elöljárója diskurzusa háborús időkben békéről és karácsonyról. Köszöntőt mond: Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. 2023. december 8., péntek, 17 óra Budapest, IX....

Olvasson tovább

Simon, Jóna fia útja Péterig, a kőszikláig

Napi hírekben hangzott el egy muzulmán fenyegetés: ”Ha leszámolunk Izráellel, Róma és a keresztyének következnek.” Hogyan formálta, vezette Jézus Simont, Jóna fiát, az analfabéta halászt, míg kősziklává lett, míg sziklaszilárdan, életre szólóan, az életét is föláldozni kész Krisztus-követővé lett? Simon Péter útja: a mindhalálig való hűség útja. Mire tanít és...

Olvasson tovább

Szószékcsere

Minden évben egy vasárnapon az egyházmegye lelkészei „szószéket cserélnek”, azaz egymás gyülekezeteiben vállalnak igehirdetési szolgálatot. Így érkezik közénk most vasárnap, 2023. november 19-én Takaró János, a Kelenföldi Református Egyházközség lelkipásztora. Ezeknek a vasárnapoknak a perselyadományai mindig egy közös egyházmegyei diakóniai célt szolgálnak, így az adományainkkal erre készülhetünk.

Olvasson tovább

Presbiterjelöltek bemutatkozása

Jézus Krisztus követése az életünk mindent meghatározó hivatása. Ebben a hivatásban személyre szabott feladatot, szolgálatot is kapunk. A gyülekezeti életben kiemelt fontossága van a presbiterek szolgálatának, hiszen ők vezetik a gyülekezeti életet. A presbiteri tisztségről egy iránymutató beszélgetés egyházunk honlapján olvasható. Egyházunk rendje szerint a a presbitereket hatévente választjuk –...

Olvasson tovább