Fordítva mondom

Beszélgetéssel egybekötött könyvbemutató a Bibliamúzeumban Két korábbi egyházvezető: Bogárdi Szabó István református püspök és Korzenszky Richárd bencés szerzetes, a Tihanyi Apátság volt elöljárója diskurzusa háborús időkben békéről és karácsonyról. Köszöntőt mond: Balog Zoltán dunamelléki püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke. 2023. december 8., péntek, 17 óra Budapest, IX....

Olvasson tovább

Simon, Jóna fia útja Péterig, a kőszikláig

Napi hírekben hangzott el egy muzulmán fenyegetés: ”Ha leszámolunk Izráellel, Róma és a keresztyének következnek.” Hogyan formálta, vezette Jézus Simont, Jóna fiát, az analfabéta halászt, míg kősziklává lett, míg sziklaszilárdan, életre szólóan, az életét is föláldozni kész Krisztus-követővé lett? Simon Péter útja: a mindhalálig való hűség útja. Mire tanít és...

Olvasson tovább

Szószékcsere

Minden évben egy vasárnapon az egyházmegye lelkészei „szószéket cserélnek”, azaz egymás gyülekezeteiben vállalnak igehirdetési szolgálatot. Így érkezik közénk most vasárnap, 2023. november 19-én Takaró János, a Kelenföldi Református Egyházközség lelkipásztora. Ezeknek a vasárnapoknak a perselyadományai mindig egy közös egyházmegyei diakóniai célt szolgálnak, így az adományainkkal erre készülhetünk.

Olvasson tovább

Presbiterjelöltek bemutatkozása

Jézus Krisztus követése az életünk mindent meghatározó hivatása. Ebben a hivatásban személyre szabott feladatot, szolgálatot is kapunk. A gyülekezeti életben kiemelt fontossága van a presbiterek szolgálatának, hiszen ők vezetik a gyülekezeti életet. A presbiteri tisztségről egy iránymutató beszélgetés egyházunk honlapján olvasható. Egyházunk rendje szerint a a presbitereket hatévente választjuk –...

Olvasson tovább

Presbiterválasztás 2023-ban

Jézus Krisztus követése az életünk mindent meghatározó hivatása. Ebben a hivatásban személyre szabott feladatot, szolgálatot is kapunk. A gyülekezeti életben kiemelt fontossága van a presbiterek szolgálatának, hiszen ők vezetik a gyülekezeti életet. A presbiteri tisztségről egy iránymutató beszélgetés egyházunk honlapján olvasható. Egyházunk rendje szerint a a presbitereket hatévente választjuk –...

Olvasson tovább

Tíz segítség az emberréválás útján

A Tízparancsolat a keresztyén hit alapvető része, sarkalatos pontja. Tömör, lényegretörő, könnyen megjegyezhető, világos iránymutatást ad. De sokaknak éppen ez a tömörsége riasztó, nyomasztó. Kultúránkat is meghatározza, átjárja, de vajon értelmezhető-e, érvényes-e az egyházon kívül? Egyáltalán van-e még aktualitása egy ilyen ókori rendelkezésgyűjteménynek? Az újrainduló bibliaóráinkon a Tízparancsolatról fogunk beszélgetni....

Olvasson tovább

Jövőkép

„Ilyen bonyolult ábrát még a közigazgatásban sem láttam” – jegyezte meg valaki az ábra kapcsán, amit a gyülekezet jövőképeként rajzoltunk 🙂 Még a tavaszi presbiteri hétvégénken indult el a gondolkodás, hogy miben, hogyan fejlődhetnénk. Így fogalmazódott meg, hogy egyrészről érdemes lenne céltudatosabban végezni a szolgálatainkat, másrészről az egyéni ötletekből fakadó...

Olvasson tovább

Takaró Tamás vendégszolgálata

Takaró Tamás gyülekezetünk egykori exmisszus lelkésze nyugdíjas korba érve elhatározta, hogy szeretne mindenhol újra igét hirdetni, ahol lelkészi pályafutása során megfordult. Ennek részeként június 11-én, vasárnap az istentiszteleten ő for közöttünk prédikálni. Fogadjuk szeretettel szolgálatát!

Olvasson tovább

Lift

Hosszas adminisztrációs huzavona után végre engedélyt kaptunk a templomfelújítás hiányzó láncszemének elkészítéséhez: egy lifttel segíthetjük a sok lépcső leküzdését az utca, a templomtér és a mosdók szintje között. Ez a beruházás az alapítványunk jóvoltából valósulhat meg, így aki szívesen támogatja ezt, az is, kérjük, az alapítványnak juttassa el felajánlását: Budahegyvidéki...

Olvasson tovább