Csejdy Virág

Csejdy Virág vagyok, 52 éves, Szalontai Ábel férjemmel 3 gyermek boldog szülei vagyunk. A vallással és a református hittel 15 évesen találkoztam, amikor nagyapám megkérdezte nem szeretnék-e esetleg konfirmálni. Ő több évtizedig volt a Kálvin téri gyülekezet presbitere, de szüleimmel nem jártunk templomba. Molnár Miklós bácsi, a Kávint téri templom...

Olvasson tovább

Molnár Györk és Csilla

Csilla: Egész életemben településtervezőként dolgoztam, ezen kívül 16 éve jógázom, 2022 óta jógaoktatóként. Kisgyermekként nem lettem megkeresztelve, de nagymamám sokat mesélt nekem bibliai történeteket. Az első komoly döntésem Györkkel való házasságkötésünk előtt fogalmazódott meg bennem. Itt a budahegyvidéki gyülekezetben megkeresztelkedtem és egyben konfirmáltam az akkori konfirmandusokkal együtt. Krisztus igazi kopogtatását...

Olvasson tovább

Gyulai Ádám és Eszter

Eszter: Mit jelent számomra hívő reformátusként élni? Több szálból szőtt szövet. Anyai nagymamám példája, akivel hitről, Bibliáról, a Soli Deo Gloria Diákszövetségről, irodalomról és kulturáról bármikor beszélgethettem. A gyülekezet közösségei, a konfirmációs és ifjúsági bibliaórák, alkalmak. Itt ismerkedtünk meg férjemmel is. A Baár-Madas Református Gimnázium, ahol tanítottam. A gyerektáborok, amelyekre...

Olvasson tovább

Márkus Judit

A budahegyvidéki református gyülekezet tagja vagyok születésemtől fogva. A szüleim esküvője itt volt, majd az én keresztelőm és konfirmációm is. Ifjúsági bibliaórákra ide jártam, olyan jó lelkészek tartották az órákat, mint Czövek Olivér, Szarka Miklós, Cseri Kálmán. Sokat tanultunk tőlük, nemcsak a bibliaismeretre fektettek nagy hangsúlyt, hanem életreszóló tanításokkal, útmutatásokkal...

Olvasson tovább

Dr. Bánki Ferencné Várady Borbála

nyugalmazott gyerekorvos 1935-ben születtem Budapesten. Édesapám hitét vállaló, egész életében presbiterként szolgáló ember volt. Engem már kicsi koromtól vitt magával az istentiszteletekre, így a reformátusságba belenőttem. Számomra hovatartozásom soha nem volt kétséges. Az a tény, hogy a vallás és annak a gyakorlása nem azonos a Krisztusnak átadott élettel, csak sokkal...

Olvasson tovább

Sallay Béláné Peterdi Veronika

1953. március 17-én születtem Budapesten, református édesanya és római katolikus édesapa gyermekeként. Megjegyzésük alapján katolikus hitre kereszteltek. Elsőáldozó voltam, bérmálkoztam. Ugyanakkor gyermekkoromat anyai nagyszüleimnél töltöttem öcsémmel együtt (így oldották meg dolgozó szüleink bensőséges, biztonságos felügyeletünket) dominánsan protestáns környezetben, Kunszentmiklóson, református szellemiségben. Már akkor tudtam, megéltem, hogy Jézus velünk van, az...

Olvasson tovább

Dr. Tasnádi Eleonóra

vegyészmérnök A Budahegyvidéki Református Gyülekezetnek több, mint tíz éve vagyok aktív tagja, egyúttal a Balatonszepezdi Református Gyülekezetnél is számon tartank, mint nyaraló tagot. 1938. évben születtem. Két húgommal hívő református családban nevelkedtünk, édesapánk orvos volt a faluban, az egyházban is tevékenykedett presbiter-ként. A háború alatt hadifogságba került, így 2 évig...

Olvasson tovább

Rajnai Margit

1947-ben születtem Budapesten. Édesapám katolikus, édesanyám református vallású volt, öcsém 9 évvel fiatalabb nálam. Villamos üzemmérnöki diplomát és további 3 év tanulás után számítógépes rendszerszervező végzettséget szereztem. Első munkahelyemen logikai áramkörtervezőként dolgoztam, majd az MTA Izotópkutató Intézetben főmunkatárs, informatikai csoportvezető voltam. Édesapám betegsége, a válásom és kisfiam születése miatt nem...

Olvasson tovább

Loment Péterné Besnyi Piroska

Pátyon születtem 1938. dec. 20-án. Megtérésem az 1948-49-es nagy ébredés idejére esik, azóta mennyei Atyám oltalmában, az Úr Jézus vezetésével járom igen színes, lelkiekben gazdag utamat. Két gyermekem született. Ilonka lányom 1960-ban, Péter fiam 1970-ben. Kislányom hegedű, ének-szolfézs diplomát szerzett, majd a főiskola elvégzése után Klucsik Péterrel kötött házasságot. E...

Olvasson tovább

Kollárné Erika

76 évvel ezelőtt itt, a Hegyvidéken születtem református családban. Számomra teljesen természetes volt, hogy kislányként rendszeresen jártam bibliaórára, amit drága Ilonka néni vezetett. Ide jártam gyermek-istentiszteletre, itt konfirmáltam. Aztán jöttek a felnőtt évek, tanulás, munka, párkeresés, házasság, két kisgyermekem nevelése, idős, beteg családtagok ápolása. Igy a gyülekezetbe járás megritkult, a...

Olvasson tovább