Történetünk

A Budahegyvidéki Református Egyházközséget 1931-ben alapították. Az istentiszteletek kezdetben a közeli Márvány utcai iskolában voltak, míg 1935-ben megvásárolták a jelenlegi épületet a Böszörményi út és a Beethoven utca sarkán. Érdekesség, hogy ez az épület eredetileg egy étterem, és bridzsklub volt Claridge néven. A világháború majd a kommunista rendszer sokáig hátráltatta, hogy komolyabb munkálatokba foghassanak a budahegyvidéki reformátusok, bár 1948-ban a hívek adományaiból már haranglábat emeletek a templomhoz.
Az első istentisztelet ezen a helyen 1935. májusában volt, Szabolcska László lelkipásztor prédikált. Sokaknak talán ismerősen cseng a név, hiszen ő Szabolcska Mihály költő fia volt. A nyolcvanas években egyre többen kezdtek templomba járni, és szűknek bizonyult a hely, így elhatározták, hogy bővítik az épületet. 1994-ben Nyíri Mária és Varga László építész-házaspár tervei alapján nagyszabású felújítás történt.
1997 őszén Nagy Tibor után dr. Bogárdi Szabó István lett a gyülekezet lelkésze. Az ő munkássága idején tovább gyarapodott a gyülekezet: megnőtt az istentiszteleti létszám, önállósodott a svábhegyi missziói egyházközség, száz fő fölé bővült a cserkészcsapat, bibliakörök alakultak. A fejlődő gyülekezeti élet és a modrn kori kihívások nyomán szükségessé vált az épület átalakítása is. 2021-re elkészült az új torony, kibővült a templomtér, megszépültek a gyerektermek. Mostanra már új sípos orgona és lift is segíti a közösség életét.