Tornai család

Zsuzsi: Székelyudvarhelyen születettem egy 3 gyerekes, református családban. A marosvásárhelyi orvosi egyetem befejezése után, PhD ösztöndíjasként kerültem Debrecenbe. A Debreceni Egyetem Belgyógyászati Klinikáján ismertem meg Tamást, majd 2018 tavaszán összeházasodtunk.
Tamás: egy 4 gyerekes, gyakorló katolikus, debreceni család második gyermekeként születtem. Édesapám és nagyapám példáját követve, én is az orvosi hivatást éreztem a magam útjának. Szinte determinált volt, hogy én is a debreceni klinikán fogok megöregedni, de a Zsuzsival való megismerkedés gyökeresen átalakította az addigi életemet. 2021 nyarán kalandvágyunk és a Zsuzsi székely vakmerősége Budapestre, a Hegyvidékre hozott bennünket.
Zsuzsi ekkor volt 8. hónapos várandós a harmadik gyerekünkkel, Rebekával. Fontos szempont volt, hogy Budapesten is megtaláljuk azt a református és katolikus templomot, ahová vasárnaponként betérve azt érezzük, hogy lélekben valóban gazdagabbá és hitben erősebbekké válhatunk. Így jutottunk el még a Rebeka lányunk születése előtt 2-3 héttel, a budahegyvidéki református gyülekezet vasárnapi istentiszteletére. Az istentisztelet végén, korábban máshol nem tapasztalt élményben volt részünk: Ablonczy Tamás őszintén, nyitott szívvel üdvözölt bennünket, mint új híveket. Körbevezetett a templomban, bemutatta a templomi közösségi életet és bátorított, hogy Rebeka születése után csatlakozzunk a családi bibliakörhöz. Amikor a gyermekágyi időszakban Tamás két alkalommal is meglátogatta a családunkat, elhozva az általa vezetett baba-mama kör anyukáinak finom ebédjét, a komatálat, akkor mindketten éreztük, hogy ebben a közösségben van a helyünk, itt valóban otthonra lelhetünk. Ez az érzés később bizonyossá is vált.
Az elmúlt két évben a vasárnapi istentiszteleteken és a havi rendszerességű családi bibliakörön túl, számos jó élménnyel gazdagodtunk a gyülekezet által. Ilyen volt 2022-ben a családi hétvége Tahiban, a nagypénteki ökumenikus keresztutak, a közösségi színházlátogatások. Itt lett a nagylányunk, Andrea a templomban működő 426. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapat tagja. Itt szerzett barátokat Zsófi lányunk, aki a vasárnapi istentiszteletek alatt élvezhette a korának megfelelő gyerekfoglalkozásokat. Itt részesült Rebeka lányunk a keresztség sákramentumában.
2023 nyarán mindkettőnknek szakmai továbbképzési lehetősége nyílt a Genti Egyetemen, így 2 évre családunk Belgiumba költözött. 2025 nyarán fogunk hazaköltözni Budapestre. Hazaköltözésünket követően ugyanolyan lendülettel és lelkesedéssel kívánjuk folytani az egyházi közösségi életet, ami sajnos, a jelenlegi külföldi tartózkodás miatt nagyon hiányzik mindannyiunknak.