Templomi temetés

Templomi temetési istentisztelet liturgiája

Budahegyvidéki Református Gyülekezet

 

?    Apostoli köszöntés (úrasztala)

?    Fennálló ének: 90/1-2

?    Textus

?    Igehirdetés

?    Imádság

?    Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a te neved,

jöjjön el a te országod,

legyen meg a te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is;

mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;

mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

?    Búcsúztatás

?    Ének: 42/1.7

?    Feltámadási ige

?    Apostoli Hitvallás

?    Hirdetés: megemlékezés időpontja

?    Áldás

?    Záró ének (kántor)

?          Kondoleálás, kivonulás