Gombos Réka

Házas, 2 kislány édesanyja
Jelenleg főállású anya, előtte HR vezető
Én nem Saulból lettem hirtelen Pál, engem szép lassan vezetett Isten magához. 8 évesen kezdtem el ebben a gyülekezetben hittanra járni, és azóta sem hagytam abba. A hittant se, és a gyülekezetbe járást se 🙂 Én azt vallom, hogy azt a döntést, hogy Istenhez akarok tartozni, nap mint nap meg kell hoznom, a megtérés ennek csak az első lépcsőfoka. Ha épp nehéz, akkor az lebeg a szemem előtt, hogy majd az én megpróbált hitem sokkal értékesebb lesz a veszendő, de tűzben edzett aranynál (1Pt 1,7 nyomán)… Reformátusságom is akkor vált fontossá, amikor megismertem különböző felekezeteket a MEKDSZ-en (egyetemi missziós keresztyén szervezet) keresztül, és beleláthattam, hogy hány- és hányféleképpen lehet Istent imádni. Akkor meg tudtam fogalmazni saját magamnak, hogy a hitemnek biztonságos kereteket ad a reformátusságom, a gyülekezet pedig megtart és második otthont ad nekem. Jól érzem magam a helyemen és személyes kapcsolatom lehet Istennel. Elsősorban Isten gyermeke vagyok, másodsorban református.
Azért is örülök, hogy ebben a gyülekezetben nőttem fel, mert így nagyon természetes módon „találtak rám” a szolgálatok. Valahogy sose volt kérdés, hogy egy gyülekezet akkor tudja betölteni valódi rendeltetését, ha a tagok ajándékaik szerint hozzáteszik a magukét. Hiszen amikor én voltam kicsi, mindig volt, aki gyerekalkalmat tartson nekem, jutott sütemény a szeretetvendégségen, vasárnap reggel volt, aki köszöntsön a kapuban, kamaszként elvigyen kenuzni, meg Csillagpontra, most pedig van, aki az én kislányaimmal teszi ugyanezeket… Példa és hála. Ez a kettő indított engem, hogy ne csak legyek, de tegyek is: babavigyázás, gyerekalkalomtartás, hitoktatás óvodákban, kórus, ifivezetés, bibliaköri mentor. Most a gyülekezet új jövőképének alakításában is szeretnék aktívan részt venni, a képzésekkel foglalkozó csapat munkáját koordinálva. A csapat célja, hogy a különböző területeken szolgálók szakmailag és lelkileg is a legfelkészültebbek lehessenek. Presbiterként a gyülekezet életét meghatározó egyéb teendők mellett, ezt a szolgálatot képviselném.