Dr. Szabó Balázs Tibor

Nős, 2 gyermek édesapja, 4 unoka nagyapja
Nyugdíjas villamosmérnök
Mindkét szülőm kecskeméti református családból származik, velük kezdtem a budahegyvidéki református gyülekezetbe járni. Mindkettőjük családjában voltak presbiterek, Cseri Kálmánnal és Nagy Tiborral személyes jó kapcsolatban álltak. A kelenföldi gyülekezetben konfirmáltam, az esküvőnk és a gyermekeink keresztelője már Budahegyvidéken volt.
Három éve mentem nyugdíjba, ezt megelőzően 30 évig egy nemzetközi informatikai cégnél dolgoztam, ezalatt több szakmai és vezetői feladatkört láttam el. Tanulmányaimat a Műegyetemen végeztem, villamosmérnöki, mérnök-tanári és egyetemi doktori diplomát szereztem.
Mindkét gyermekünk több évig cserkészvezető volt. A legutóbbi presbiterválasztás óta négy unokánk született.
Családunkban az ökumené a mindennapi élet része, ugyanis feleségem a hitét gyakorló katolikus. Minden januárban részt veszünk az ökumenikus imahetek alkalmain, és a házasulandó jegyespárok közül több vegyes felekezetű fiatalt láttunk már vendégül testvéri beszélgetésre, bizonyságtételre.
Tíz évvel ezelőtt házi bibliakört szerveztünk, azóta rendszeresen összejövünk a gyülekezet tagjaival és beosztott lelkészével. A házigazda-szerep és a Bibliáról való beszélgetés irányítása körbejár a bibliakör tagjai között.
A gyülekezeti alkalmakon szívesen fényképezek.
Eddig négyszer bízott meg a gyülekezet a presbiteri szolgálat ellátásával, az utóbbi években a gyülekezeti hétvégék szervezésében és a pénzügyi bizottságban vállaltam szerepet. Megválasztásom esetén gondnokként szeretnék a gyülekezet és az Úr szolgálatába állni.