Dr. Bíró Marcell

Házas, 2 gyermek édesapja
Jogász
Vallásos nevelést kaptam, apai ágon tősgyökeres református családban. A budahegyvidéki gyülekezetben kereszteltek és némiképp felnőttebb fejjel, egyetem alatt konfirmáltam. Feleségemmel itt házasodtunk, aki később a gyülekezetben konfirmálva tért át a katolikusról a református hitre. Gyermekeinket itt kereszteltük, nagyobbik lányunk az idén konfirmál. Korábban, majd’ 15 évvel ezelőtt gyermekistentiszteleteket tartottam két éve pedig a templom alapítványának kuratóriumi elnöki feladatát látom el.
A hitre jutás kapcsán elmondhatom, a vallás és Isten magától értetődően volt jelen a családunk életében, a kamaszkori útkeresés Istennek köszönhetően azzal a felismeréssel és bizonyossággal zárult, hogy hitre jutáshoz önmagam kevés vagyok, szükség van az intézményesített keretekre, a családon túl is, a gyülekezeti közösség megélésére.
Presbiternek lenni megtiszteltetés, a gyülekezet bizalmán alapszik, amihez meg kell érni. Azért vállaltam a jelölti felkérést, mert úgy érzem, 45 évesen, több felelős pozíció betöltése és feladat sikeres ellátása után érdemben lehetek a gyülekezet szolgálatára.