Kétféle kenyér

Isten szava, igéje is kenyér, a lelkünk táp lálója. De most szeretném, ha ezt zárójelbe tennénk! Szeretném, ha ezt most hangsúlyozottan elfelejtenénk és erre nem gondolnánk. Mert arra a másik párhuzamra kell figyelnünk, mint szintén testi kenyérre, amiről mint a bűnbocsánat áráról beszél Jézus! Ezt hallottuk: „Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették […]

Olvasson tovább

Nyomorúsággal

Isten nem hagy el, hanem meg fog hallgatni. Ez itt döntő fordulat a Jób könyvében! Ajánlom bárkinek, bogarássza végig Jób könyvét, a barátai sosem nem szóltak arról, hogy Isten meg fogja őt hallgatni. Csak annyit mondtak, hogy viselkedjen jól, és amikor majd Isten értesül Jób példás magaviseletéről, akkor elhozza számára újra a jót. Legyen Jób […]

Olvasson tovább

A maga módján

A királyra pedig, aki minden jogosság, ítélet és méltányosság forrására, a nép atyja, azt mondja a Királyok királya: senki. Bizony, szívesen hallgatjuk mi ezt, testvérek! Lám, itt van a Bibliában a hatalom-kritika, na végre! És bárcsak a papok sokkal bátrabban prédikálnának, és sokkal többet vennének elő ilyen textusokat, mert nem árt a hatalomkritika! Nem bizony. […]

Olvasson tovább

A parázna

Amikor erre gondolok, mindig a spenót jut az eszembe, amit közhiedelem szerint a gyerekek nem szeretnek, de a szervezetüknek szükségük van rá. A gyerekek szívesen kezdik és végzik az utolsó fogással, az édességgel, a desszerttel, amire egyébként szintén szükségük van, ha nem is annyira fizikailag, hanem lelkileg, mert boldogsághormont indít el az agyban, és ez […]

Olvasson tovább

Létrán kapaszkodva felfelé kell nézni. Az erények létráján kapaszkodva is felfelé kell nézni: igazságosság, méltányosság, bölcsesség, állhatatosság, hűség, megbízhatóság, hála, sorolhatnánk az összes erényt, sok foka van annak a létrának! Aki már kapaszkodott létrán, ismeri a szabályt: csak fölfelé nézz, ne nézz lefelé, mert megrémülsz és leesel! Bogárdi Szabó István 2022. július 10. Textus: “Ha […]

Olvasson tovább

A barátok szerint azért késlekedik az Úr az ítélettel, hogy maga az elbizakodott ember okozza önnön rettentő vesztét. Afféle szadista játék ez, kedves testvérek. Tényleg, Isten játszik a bűnössel, mint a macska az egérrel? Játszana Isten a gonoszokkal, elhitetve velük, vagy hagyva, hogy elhitessék magukkal, hogy nekik mindent lehet, aztán amikor belekényelmesednek ebbe a gondolatba, […]

Olvasson tovább

A mi korunk furcsa paradoxontól szenved, mert egyszerre vagyunk tekintélyellenesek, és vágyódunk ugyanakkor olthatatlan szomjúsággal igazi tekintély után. Mindig gombóccal a gyomromban megyek be egy-egy hivatalba: ott valami rossz fog velem történni, ott packázni fognak velem, visszadobják a beadványomat, mérges lesz a tisztviselő, rajtam tölti ki a haragját! Nos, a múltkor elmentem a postára, feladni […]

Olvasson tovább

Szíven találva

Ha minden pünkösdkor háromezer ember megtérne, vagy minden településen, ahol istentiszteletet tartanak, csak lakosságarányosan annyian, ahánynak a háromezer számított Jeruzsálemben, nem lenne olyan kiáltó az ellentét, az első dinamikus pünkösd, és a mai, főleg a fogyó kis gyülekezetek pünkösdi istentiszteletei között. Nem komikus erről a történetről prédikálni újra és újra állhatatosan, amikor semmit sem tapasztalunk […]

Olvasson tovább

A tudás hatalom, nem maradhatunk le a népek versengésében, sőt, ha jó az oktatási rendszerünk, elmondhatjuk, hogy egy nép se különb nálunk. Mi is tudunk annyit, mint mások, nekünk is van hatalmunk, mint másoknak. És az egyes ember is így van ezzel. És azt is látjuk, a leginkább azt, hogy a hatalom még nem boldogság. […]

Olvasson tovább

Hányszor?

Tudjátok, mennyi 100 dénár? 100 gombóc fagyi. Hasonlítsátok ezt össze a tízezer talentummal! Tudjátok, hány gombóc fagyit lehet tízezer talentumon venni? Kína összes lakossága négyszer fagylaltozhatna az árán. Bogárdi Szabó István 2022. május 29. hittanévzáró Textus: “Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle: Uram, hányszor kell megbocsátanom az ellenem vétkező testvéremnek? Még hétszer is? […]

Olvasson tovább