10. parancsolat

Dr. Szabó István 2013. december 8. Lekció: Ézsaiás próféta könyve 9. rész 2-11. versek Imádkozzunk! Magasztalunk és dicsőítünk Mennyei Atyánk ezen az ádventi vasárnapon, hogy szívünkben a reménységet és a boldog örömet növeled jótéteményeiddel, áldásoddal, s hogy figyelmünket az eljövendő Jézus Krisztusra irányítod, arra, aki eljött már, arra, akiben beteljesítetted üdvözítői ígéreteidet, és arra, aki […]

Olvasson tovább

9. parancsolat

dr. Szabó István 2013. december 1. Lekció: 40. zsoltár 1-12. verse Imádkozzunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy boldog bizonyossággal csatlakozhatunk a zsoltár szavához, ujjongásához és bizakodásához, mert sokszor valósággá lett: várván vártunk, és hozzánk hajoltál, kiszabadítottál, megerősítettél, irgalmasságodat és szent törvényedet szívünkbe írtad, s adtál módot, hogy nagy nevedet hirdessük és dicsőítsük a nagy gyülekezetben. S […]

Olvasson tovább

8. parancsolat

dr. Szabó István 2013. november 17. Lekció: Lukács evangéliuma 19. rész 1-10. verse Imádkozunk! Köszönjük Mennyei Atyánk, hogy szép napot készítettél számunkra, hogy ezen a szép napon is megízleljük annak az eljövendő dicsőséges napnak minden jóságát, áldását és erejét, amelyet tiéidnek szereztél, s amelyet bizonnyal elhozol majd. Köszönjük megtartó kegyelmedet, egybegyűjtő szeretetedet, a mai istentiszteleti […]

Olvasson tovább

7. parancsolat

dr. Szabó István 2013. november 10. Lekció: János evangéliuma 8. rész 1-11. versei és Máté evangéliuma 5. rész 27-32. versei. Imádkozunk! Hódoló szívvel jövünk Mennyei Atyánk, kegyelmed királyi székéhez, magasztalunk és dicsőítünk, hogy egybegyűjtöttél bennünket, hogy közös éneklésünkkel, imádságunkkal, előtted való megállásunkkal együtt is kérjük minden bűnből, nyomorúságból megszabadító irgalmadat, és Atyánk, hogy mindig és […]

Olvasson tovább

6. parancsolat

dr. Szabó István 2013. november 3. Lekció: Máté evangéliuma 5. rész 17-26. versei Imádkozzunk! Mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztus által, imádságunk szavával is magasztalunk és dicsőítünk Téged, hiszen oly sokféleképpen, minden módon és minden percünkben kinyilvánítod irántunk való hűségedet és szeretetedet, gazdagon megajándékozol bennünket és hordozod életünket, hálatelt ezért a szívünk, magasztalunk és áldunk. […]

Olvasson tovább