Ónodi Szabó Sándor

Ónodi Szabó Sándor vagyok, jelenleg kertész-tanárként egy szakiskolában enyhén sérült diákokat oktatok kertfenntartásra.
Nős vagyok, feleségemet a gyülekezetben ismertem meg, s itt is kértük Isten áldását házasságunkra. Édesapám halála óta édesanyámmal élünk együtt.
Szüleim református vallást gyakorló hívő emberekként nevelték gyermekeiket, így számomra is természetes volt, hogy kisiskolás koromtól a gyülekezet gyermekistentiszteleteire, és gyermekbibliaóráira jártam
1972-ben a gyülekezetben konfirmáltam, majd aktív tagja lettem az ifjúsági bibliaóráknak. Hamarosan a ?kisifi? csoportunkban segítettem a lelkészek munkáját, időnként én tartottam az alkalmakat.
Részt vettem a körzetlátogatás munkájában is, majd amikor már újra lehetőség nyílt az iskolai hitoktatásra, szülői értekezleteken ismertettem a lehetőséget.
1990-ben megválasztottak a Református Fiatalok Szövetsége elnökének, ezt a szolgálatot három éven át végeztem, gyülekezetünk ifjúsági csoportjainak segítségével. Közben 1992-ben megválasztottak presbiternek, ezt a szolgálatot azóta is örömmel végzem. Előbb az ifjúsági munkában segítettem (bibliaórai alkalmak bevezetése, kirándulások, táborok szervezése), majd 10 éven át a gyermekmunkában segítettem lelkészeinknek (gyermekistentisztelet, hittantábor szervezés). Jelenleg a gyülekezeti hétvégék szervezésében veszek részt, és előtéri vagy pénztári szolgálatot vállalok.