Küldetésünk

Jézus Krisztus üdvösségre szóló elhívásának engedelmeskedve Isten Igéjét hirdetjük Budahegyvidéken, református hitvallásunk alapján, a Magyarországi Református Egyház részeként. Testi-anyagi, szellemi-intellektuális és lelki-hitbeli talentumainkkal Isten dicsőségére és az egész egyház javára élünk.

Jézus Krisztus üdvösségre szóló elhívásának engedelmeskedve
A legtöbb ember arra vágyik, hogy boldog legyen, ekkor érezné teljesnek az életét. Mi azt valljuk, hogy az örömöt és boldogságot ajándékba kapjuk Istentől. Cselekedeteinkkel az Ajándékozó végtelen szeretetét szeretnénk közvetíteni.

Isten Igéjét hirdetjük
Gyülekezeti életünk középpontja a vasárnap délelőtti istentisztelet, ahol közösen hallgatjuk Isten Igéjét a Bibliából felolvasva. Igehirdetésnek azonban nemcsak a templomban elhangzó prédikációt tartjuk, hanem szavainkat, tetteinket, amelyekkel Istent képviseljük például családunkban, munkatársaink, ismerőseink között.

Budahegyvidéken
Küldetésünk, hogy a 12. kerületben élőkhöz juttassuk el Isten Igéjét, és az itt élőkből szülessen közösség. Mindenkit szeretettel várunk, reformátusokat és érdeklődőket egyaránt.

református hitvallásunk alapján
A reformátusságunk lényege, hogy a Biblia tanítása szerint igyekszünk élni a mindennapjainkat. A Szentírás tanítását foglalják össze közérthetően, egyszerű szavakkal hitvallási irataink. Köztük a legfontosabbak az Apostoli Hitvallás, a Heidelbergi Káté, és a II. Helvét Hitvallás.

a Magyarországi Református Egyház részeként.
A Magyarországi Református Egyház fontos szerepet tölt be a társadalomban: a többi közt számos iskolát, óvodát, idősotthont, múzeumot, könyvtárat, kórházat működtet. Református egyházunk alapját azonban a gyülekezetek adják, mi is egy ilyen közösség vagyunk, amelyben napról napra megerősödhet hitünk.

Testi-anyagi talentumainkkal?
Gyülekezetünk számos talentummal megajándékozott közösség. Felelősségünknek érezzük, hogy anyagi javainkat és fizikai erőnket ne csupán a magunk épülésére használjuk, hanem mások terheit is hordozzuk, valamint a teremtett világ értékeit mértékletesen bánjunk. Így szeretnénk példát mutatni a környéken élőknek is.

szellemi-intellektuális talentumainkkal
Felelősségünknek érezzük azt is, hogy, akik közülünk ismertséget szereztek az egyházi, közéleti, művészeti vagy tudományos életben, alázattal és a felelősségteljesen igyekeznek végezni munkájukat.

lelki-hitbeli talentumainkkal,
A Budahegyvidéki Református Egyházközség hét évtizedes története a 20. századi ébredéssel kezdődött, amikor néhány év alatt országosan sokezer ember jutott hitre. Egyházunk történelmi múltjához képest fiatal a gyülekezetünk, így szokásait és hagyományait mi alakítjuk.

Isten dicsőségére
Istennek akarunk megfelelni, és nem a világ elvárásainak. Arra törekszünk, hogy amit teszünk, azért ne mi kapjunk dicséretet, hiszen a köszönet Istent illeti.

és az egész egyház javára élünk.
A helyi közösség elsősorban helyi szinten tud munkálkodni, de ezen túl feladatunk, hogy lehetőségeink szerint a területi és felekezeti határainkat átlépve, közegyházi felelősséget, terheket is átvállaljunk.