Keresztelői fogadalom (felnőttkeresztség)

Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a szent keresztség által a keresztyén anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követőjévé lenni?

Felelet: A Szentlélek segítségét kérve, igen.