Hitoktatás

?És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te és fiaidat, és szólj ezekről.? (5Móz 6,6-7)

Gyermekeink hitben való neveléséhez nyújt segítséget a hittanoktatás. A gyermekeket bibliai történetek, énekek megismertetése által tanítjuk az örök értékekre. A hittanoktatás már az óvoda középső csoportjában elkezdődhet és a konfirmációs fogadalom letételéig tart. Tartunk hittanórákat gyülekezetünkben, de a XII. kerület több iskolájában is,

Ha olyan iskolába, óvodába jár gyermekük, ahol még nincs szervezett hitoktatás, de szeretnék
ilyenbe beíratni, kérjük, jelezzék.

Bővebb információ és beiratkozás a lelkészi hivatalban (9-13h között a Böszörményi út 28.
alatt; tel: 355-44-82 / 101, 30/520-32-67) vagy a hitoktatóknál (elérhetőségük a lelkészi hivatalban). Jelentkezési lap elvihető a templom előteréből is.