Hitoktatás

„És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben, és gyakoroljad ezekben a te és fiaidat, és szólj ezekről.” (Mózes ötödik könyve 6. rész)

Gyermekeink hitben való neveléséhez nyújt segítséget a hittanoktatás. A gyermekeket bibliai történetek, énekek megismertetése által tanítjuk az örök értékekre. A hittanoktatás már az óvoda középső csoportjában elkezdődhet és a konfirmációs fogadalom letételéig tart. Tartunk hittanórákat gyülekezetünkben, de a XII. kerület több iskolájában is. Ha olyan iskolába, óvodába jár gyermekük, ahol még nincs szervezett hitoktatás, de szeretnék ilyenbe beíratni, kérjük, jelezzék!
Bővebb információ és beiratkozás a lelkészi hivatalban!