Gyere közénk! – konfirmációi előkészítő

Szeretnél többet megtudni Istenről?
Keresed a helyed?
Barátokra vágysz?

Akkor gyere közénk!

Idén ősszel is indulnak konfirmációi előkészítő csoportjaink fiataloknak és felnőtteknek egyaránt. Aki szívesen megerősödne hitében, többet szeretne tudni Istenről, megismerkedne református hitünk alapjaival, vagy van olyan ismerőse, aki érdeklődne, az kérjük jelezze a Lelkészi Hivatalban.

A legalább 7. osztályos fiatalokkal a kétéves konfirmációi előkészítő első évében a vasárnap délelőtti istentiszteletek előtt, fél 9 órától találkozunk a templom tetőtéri ifjúsági termében. Az első találkozás szeptember 17-én lesz, amikor mindent alaposan megbeszélünk. Erre a szülőket is várjuk. Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot juttasd el a Lekészi Hivatalba!

A felnőtteknek a konfirmációi előkészítő egy éves, októbertől pünkösdig tart. A programról érdeklődni a lelkészi hivatalban lehet.

Konfirmációi fogadalom szövege:
Kérdés: Keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztyén anyaszentegyháznak tagjaivá. Kijelentitek-e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust és vallást tesztek Róla?
Felelet: Kijelentem.
Kérdés: Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hőséges, úrvacsorával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek?
Felelet: Ígérem és fogadom.