Esküvő

Esküvői liturgia

Budahegyvidéki Református Gyülekezet

 

?    Bevonulás

?    Köszöntés

?    (Ének)

?    Fohász

?    Igeolvasás

?    Igehirdetés

?    Házassági eskü:

Én, ?, / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek, / teljes Szentháromság, / egy, örök és igaz Isten, / hogy ?-t, / akinek most Isten színe előtt / kezét fogom/kezén vagyok, / szeretem. / Szeretetből veszem el őt/megyek hozzá / Isten törvénye szerint feleségül. / Hozzá hű leszek, / vele megelégszem, / vele szentül élek, / vele tűrök, / vele szenvedek, / és őt sem egészségében, sem betegségében, / sem boldog, sem boldogtalan állapotában, / holtomig, vagy holtáig / hitetlenül el nem hagyom, / hanem teljes életemben / hűséges gondviselője/segítőtársa leszek. / Isten engem úgy segítsen! / Ámen.

 

?    (Gyűrűhúzás)

?    Intelem

?    Imádság

?    Úri imádság

?    Áldás

?    (Ének)

?    Kivonulás