dr. Székely István

1951. június 27-én születtem Becskeházán, az ?Abaúj-Torna vármegyei?, határszéli református kis faluban, ahol szüleim, nagyszüleim és a falu közössége hitre neveltek és itt is konfirmáltam. Gimnáziumi és egyetemi tanulmányaim (Közgazdasági Egyetem), az életkezdő, családfenntartó, de egyúttal szocialista-ateista elvi alapokon nyugvó munkahelyek (Fővárosi Tanács, OTP, Pénzügyminisztérium), a nagyvárosi életforma sok kísértését a szülőfalubeli és szülői hitbeli elkötelezettség ellensúlyozta. Mennyei Atyánk elhívására közel 30 éve tartozunk a budahegyvidéki református gyülekezethez, itt konfirmáltak gyermekeink, itt kereszteltük 3 unokánkat és édesapámat követve nagy megtiszteltetésre már három alkalommal itt választottak meg presbiternek is, ahol a Pénzügyi Bizottság vezetése mellett egyéb gyülekezeti feladatokban is szívesen részt vállalok. A Presbiteri Szövetséghez 10 éve tartozom és 5 éve pedig a Szövetség elnökségi tagjaként a Gazdasági Bizottság vezetőjeként az anyagi sáfárság a megtisztelő feladatom. Családunk szülői háttere, világi munkálkodásunk kötődései miatt Becskeháza, Karcag, Velence és Szombathely gyülekezeti élete is kiemelten fontos számunkra. Végzettségem közgazdász, pénzügyekből doktoráltam és a rendszerváltás idején 28 éve alapítottuk családi vállalkozásunkat az Info Csoportot, amely ingatlanfejlesztéssel és az utóbbi években egyre inkább munkahelyteremtő iparfejlesztéssel, ingatlanbefektetések szervezésével foglalkozik. Feleségem Székely Ildikó, kertészmérnök-tanár, ma már a családi háttér szervezője, irányítója, igényes munkálója és gyülekezeti életünk aktív részese. Két fiúnk van és eddig hat unokával áldott meg az Úr. Nagy áldás, hogy mindkét fiunk a családi vállalkozásunk továbbépítésében találta meg a boldogulását és mindhárman igyekszünk úgy gazdálkodni a ránk bízottakkal, hogy bennünk mindig visszhangozzon: ? Adj számot sáfárkodásodról.? (Lk 16,2)