dr. Szabó Balázs

Mindkét szülőm kecskeméti református családból származik, velük kezdtem a budahegyvidéki református gyülekezetbe járni, az esküvőnk is ebben a templomban volt.
27 éve egy nemzetközi informatikai cégnél dolgozom, ezalatt jópár szakmai és vezetői munkakört láttam el.
Feleségem orvos, lányunknak mérnöki és bölcsész diplomája van, jelenleg PhD hallgató a neveléstudomány területén, fiunk orvos, szakvizsgáját traumatológiából szeretné megszerezni. Mindkét gyermekünk több évig cserkészvezető volt.
Immár negyedik éve házi bibliakör keretében rendszeresen összejövünk a gyülekezet tagjaival és beosztott lelkészével. A házigazda-szerep és a Bibliáról való beszélgetés irányítása körbejár a bibliakör tagjai között.
A gyülekezeti alkalmakon szívesen fényképezek.
Eddig három ciklusban töltöttem be presbiteri tisztséget, a gyülekezeti hétvégék szervezésében, a pénzügyi bizottságban és a cserkészcsapattal való kapcsolattartásban vállaltam szerepet.
Ezen kívül az építési bizottság munkájába is szándékozom bekapcsolódni.