Imádkozzunk mindazokért, akik hatalmat kaptak!

Újra és újra azt veszem észre magamon, hogy ha nem figyelek oda, az imádságaim könnyen egysíkúvá válnak, és ráadásul egyre inkább csak önmagamról szólnak. Még évekkel ezelőtt tanultam egy egyszerű kis módszert, ami segít összeszedettebbnek lennem. Ez mindig kéznél is van, mert a kezem kell hozzá, pontosabban az öt ujjam....

Olvasson tovább

Ott van az Úr!

Az elmúlással először igazán a ballagáskor szembesültem. Ahogy egymás vállát fogva, énekelve végigjártuk az iskola épületét, rám nehezedett a felimerés, hogy valaminek, ami meghatározó volt az életemben, vége. Még esetleg megyünk majd arra néha, a kapcsolatok, barátságok talán megmaradnak, de már ugyanolyan keretek nem lesznek, mint volt a gimis évek...

Olvasson tovább

Megpróbáltatás

„…elküldtük Timóteust, a mi testvérünket és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is...

Olvasson tovább

Rendellenes magatartás

„Jel leszel számukra, és majd megtudják, hogy én vagyok az Úr!” (Ezékiel próféta könyve 24. rész 27. verse) Arról olvasunk itt, hogy a próféta megjövendöli szeretett városa, Jeruzsálem végső pusztulását. Ő már sokakkal együtt fogságban van, de az otthon maradottak egy nagy összefogás keretében, lázadást szerveznek és megpróbálják lerázni a...

Olvasson tovább

Mégis

„Mégis másként bántam velük… Mégis másként bántam velük a nevemért… Mégis megszántam őket… Mégis visszavontam a kezemet…” (Ezékiel próféta könyve 20. rész 9,14,17,22 versek) Nehéz olvasmány Ezékiel próféta könyve. De nem azért lankadunk el hamar, amikor olvassuk, mert tele van bonyolult leírásokkal, összetett szimbólumokkal és a régi korok homályos emlékeivel....

Olvasson tovább

Parázna

„Aki példálózik, ezt a példabeszédet mondja rólad: Amilyen az anya, olyan a lánya! Anyád lánya vagy te, aki megunta a férjét és a fiait. …Ezért íme, összegyűjtöm minden szeretődet, akiknek kelletted magad, elítéllek a házasságtörők és a vérontók törvénye szerint, és kiszolgáltatlak a haragnak… De én emlékszem szövetségemre, amelyet ifjúkorodban...

Olvasson tovább

Alázat

„Mi, akik zsidónak születtünk, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény...

Olvasson tovább

Keményfejűség

„Azután ezt mondta nekem: Emberfia, menj el Izráel házához, és hirdesd nekik igéimet! Nem érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez szól a küldetésed, hanem Izráel házához. Nem ahhoz a sok érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez, akiknek a beszédét nem érted. Bizony, ha azokhoz küldtelek volna, ők hallgatnának rád. De...

Olvasson tovább

Igazság és tisztaság

„Még beszélt, amikor egyszer csak megjelent Júdás, egy a tizenkettő közül, és nagy sokaság jött vele a főpapoktól, az írástudóktól és a vénektől, kardokkal és botokkal a kezükben. Aki elárulta őt, ezt az ismertetőjelet adta meg nekik: Akit megcsókolok, az lesz ő: fogjátok el, és vigyétek el biztos kísérettel! Amikor...

Olvasson tovább

Nem vagy messze az Isten országától

Manapság sokat dicsérünk. Pedagógiai elvi is ez, de gyakran túlzásba is visszük, így pedig elinflálódik a dicséret értéke, már nem vesszük komolyan, nem hisszük el. Mindenkinek van olyan ismerőse, aki viccbeli székely bácsisan visszafogottan osztogatja az elismerést, és éppen ezért nagy érték, ha aztán mégis ad belőle. Mondjuk dicsérni Jézus...

Olvasson tovább