Apostoli Hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, 
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, 
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, 
ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. 
Hiszem az egyetemes keresztyén anyaszentegyházat, a szentek közösségét, 
a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.