Zsóri Mónika

Hitét, vallását aktívan gyakorló református családban nőttem fel. Anyai nagypapám az érdi református gyülekezet gondnoka volt, míg családunk másik tagja az érdligeti gyülekezet gondnoka. Olyan környezetben nevelkedtem, ahol a vallásgyakorlás és hit az élet természetes velejárója.
Óbudáról, ahol kereszteltek, 1970-ben költöztünk Budahegyvidékre. Édesanyám itt talált rá gyülekezetünkre is.
1979-ben itt konfirmáltam. Némi kamaszos ellenállás és kitérő után gyermekem születése előtt bíztam sorsunkat Isten kegyelmére. Azóta büszke tagja vagyok a közösségnek.
Lányom, Zsófia keresztelője után gyakran négygenerációs családként vettünk részt az istentiszteleteken: nagymamámmal, édesanyámmal és Zsófival hallgattuk közösen az igét. Egyre több feladatot is vállaltam a gyülekezetben, óvodapedagógusként be-be segítettem először a gyermekfelügyeletbe, később gyermekistentiszteletek tartásába is. 2010-ben nagy megtiszteltetésként megbízást kaptam Bogárdi Szabó Istvántól a Gyökössy Endre Református Óvoda vezetésére. Ezután választottak meg gyülekezetünk tagjai presbiternek, azóta igyekszem méltó viselőjévé válni e tisztségnek.
Az óvodás korú gyermekek vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleti foglalkozásainak tartásával, azok tervezésével és szervezésével szeretnék továbbra is szolgálni a közösségben.