Vozár Anna

Felnőtt fejjel és szívvel konfirmáltam férjemmel, Szűcs Tamással együtt a szentendrei gyülekezetben. Lányaink konfirmációra készülése, a szolgálatban való aktívabb részvétel igénye hozott minket a budahegyvidéki református gyülekezetbe 12 évvel ezelőtt. Családunk legifjabb tagjának, unokánknak a keresztelője is itt volt a templomunkban.
Gyülekezeti tagként és pótpresbiterként a gyülekezetben vállalt szolgálataimban az a személyes meggyőződés és elköteleződés vezet, hogy a szeretetteljes közösségben megélhető értékes emberi találkozások és kapcsolatok az egyént és a közösséget egyaránt formálják és gazdagítják. Pszichológusként szerzett ismereteim és tapasztalataim megerősítenek és ambicionálnak ebben.
Szívügyemnek tekintettem a Hegyvidéki Szalonok keretében történő előadások, koncert és színház és kiállítás látogatások szervezését. Arra törekedve, hogy a szép közös élmények során jobban megismerhessük egymást és a gyülekezetünk tagjainak az élet különböző területein tevékenykedő művészeit, tanárait, szakértőit.
Aktív szervezője és résztvevője voltam és vagyok a házi bibliakörök alakulásának, amelyet nagyon értékesnek és hasznosnak találok az egyén és a közösség lelki életében egyaránt.
Mindezek mellett a gyülekezeti kórusban is szolgálok, ahol – bár különbözőek a korosztályok – a közös éneklés és a zene által együtt éljük meg a találkozást Istennel és szolgáljuk a templomi gyülekezetet.