Vasárnap délelőtt

Istentiszteleti liturgia vasárnap délelőtt

Budahegyvidéki Református Gyülekezet

 

↑    Apostoli köszöntés (szószék)

↑    Fennálló ének

↓    Derekas ének

↑    Fohász

↑    Lekció

↑    Imádság

↑    Igehirdetés előtti ének (gyermekek elbocsátása)

↑    Textus

↓    Igehirdetés

↓    Ráfelelő ének

↑    Imádság

↑    Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a te neved,

jöjjön el a te országod,

legyen meg a te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is;

mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;

mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

↓    Orgonajáték

↓    Hirdetések

↓    Záróének

↑    Himnusz (úrasztala)

↑    Áldás