Vasárnap délelőtt

Istentiszteleti liturgia vasárnap délelőtt

Budahegyvidéki Református Gyülekezet

 

?    Apostoli köszöntés (szószék)

?    Fennálló ének

?    Derekas ének

?    Fohász

?    Lekció

?    Imádság

?    Igehirdetés előtti ének (gyermekek elbocsátása)

?    Textus

?    Igehirdetés

?    Ráfelelő ének

?    Imádság

?    Miatyánk

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a te neved,

jöjjön el a te országod,

legyen meg a te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is;

mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek;

és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól;

mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

 

?    Orgonajáték

?    Hirdetések

?    Záróének

?    Himnusz (úrasztala)

?    Áldás