Varga Péter

Református családban születtem 1955-ben és Mezőszilason, Fejér megyében konfirmáltam. A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki karán szereztem meg vállalatszervező mérnöki diplomámat. 1979-ben kötöttem házasságot Szilágyi Erzsébettel, aki szintén református családban nőtt fel. A kerületbe történő költözésünket követően, 1982. óta vagyok a gyülekezet tagja és 1986. óta presbiterként szolgálok.
Isten négy gyermekkel áldotta meg házasságunkat, akik a gyülekezetünkben lettek megkeresztelve és itt is konfirmáltak, közülük hárman ma is gyülekezetünk tagjai. Négy unokánk született.
Házasságkötésünket követően, lakáskezelő cégnél, IKV-nál helyezkedtem el, szerveztem a lakásgazdálkodást, a lakások bentlakók részére történő eladását. Önkormányzatok megalakulását követően, önkormányzati ingatlangazdálkodással foglalkozó fővárosi és kerületi szervezeteket vezettem, ezen felül szakmai munkámmal támogattam az újonnan alakult társasházak működését és a közös képviselők munkáját. Az elmúlt 10 évben vasúthoz kapcsolódó ingatlangazdálkodási és építésberuházási feladatok szervezésével és koordinálásával foglalkozok.
Nagy örömmel végeztem az ünnepnapi előtéri fogadó- és pénztári presbiteri szolgálatok megszervezését. Az 1991. évben alapított, Isten segítségével, azóta is változatlan személyi összetételű, Budahegyvidéki Református Templomért Alapítvány kuratóriuma alelnökeként és az Építési Bizottság tagjaként részt vettem és megválasztásom esetén szándékozok részt venni templomunk átépítési, épületfenntartási munkáiban.