Temetés

Jézus mondja: ?én vagyok a feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is, él; és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt?? János evangéliuma 11,25

 

Életünk legszomorúbb pillanatai azok, amikor szeretteink ravatala mellett kell megállnunk. Arra a fájdalomra, amit az ő elvesztésük jelent egyedül az örök életbe vetett hitünk nyújthat vigasztalást. Ebben a hitben erősít meg bennünket szeretteink egyházi búcsúztatása, segít nekünk, hogy bár szeretteink hiánya mindig velünk marad, mégis tudjunk vigasztalást találni mind a elhunyt hozzátartozóink, mind pedig saját eljövendő életünk felől.

Amennyiben temetési szolgálatra szeretnék felkérni egyházközségünket, kérjük, vegyék fel a kapcsolatot Lelkészi Hivatalunkkal.