Szószékcsere

Minden évben egy vasárnapon az egyházmegye lelkészei „szószéket cserélnek”, azaz egymás gyülekezeteiben vállalnak igehirdetési szolgálatot. Így érkezik közénk most vasárnap, 2023. november 19-én Takaró János, a Kelenföldi Református Egyházközség lelkipásztora.
Ezeknek a vasárnapoknak a perselyadományai mindig egy közös egyházmegyei diakóniai célt szolgálnak, így az adományainkkal erre készülhetünk.