Szeresd a várost!

Miután a feltámadt Jézus kijelentette a tanítványoknak, hogy mi lesz a feladatuk (tanúim lesztek), és hogyan valósulhat ez meg (erőt kapnak a Szentlélek által), a tanítványok várnak és imádkoznak: „Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt.” (ApCsel. 1.14).

Lovas András gazdagréti lelkész kezdeményezésére húsvét és pünkösd között, ha fizikailag nem is egy helyen, de szeretnénk egy szívvel és egy lélekkel, kitartóan imádkozni azért, hogy Isten Lelke látogassa meg az egyházunkat és városunkat.

Ennek az együtt imádkozásnak az ötlete még a járvány előtt fogalmazódott meg, de most még inkább aktuálissá vált. Minden hétre vannak konkrét bibliai olvasmányok, egy-egy gondolat ezekhez, meg egy kis gyakorlati segítség. Ezek megtalálhatóak a kezdeményezés honlapján.