Vozár Anna

Férjezett, 2 gyermek édesanyja, 3 unoka nagyanyja
Klinikai pszichológus
Felnőttként tértem meg és mondtam igent Jézus tanításainak követésére. Első gyermekünk keresztelőjére készülve kaptam elhívást arra, hogy Isten igéjével, Jézus tanításaival megismerkedjem. A Lélek és a férjem indítottak arra, hogy magam is megkeresztelkedjem, majd konfirmáljak felnőtt fejjel és szívvel, budaiként, személyes okokból a szentendrei gyülekezetben.
Lányaink közeledő konfirmációja mellett a gyülekezeti szolgálatban való aktívabb részvétel igénye hozott minket a lakhelyünkhöz közeli budahegyvidéki gyülekezetbe 20 évvel ezelőtt. Itt kértük Isten áldását házasságunkra 8 évvel ezelőtt. Családunk legifjabb tagjainak, unokáinknak a keresztelője is itt volt a templomunkban, az elmúlt években.
Gyülekezeti tagként és presbiterként a gyülekezetben vállalt szolgálataimban az a személyes meggyőződés és elköteleződés vezetett, hogy a szeretetteljes testvéri közösségben megélhető értékes emberi találkozások és kapcsolatok az egyént és a közösséget egyaránt gazdagítják és megerősítik hitében. A pszichológusi hivatásom során szerzett ismereteim és tapasztalataim megerősítenek és ambicionálnak ebben. Ezért szívügyemnek tekintettem a ma már 10 éves Hegyvidéki Szalonok keretében történő előadások, koncert, színház és kiállítás látogatások szervezését. Arra törekedve, hogy a szép közös élmények során jobban megismerhessük egymást és a gyülekezetünk tagjainak az élet különböző területein tevékenykedő művészeit, tanárait, szakértőit. Ezek az alkalmak egyre inkább lehetőséget teremtenek a testvéri közösség élményének megtapasztalása mellett a személyes hitvallások megismerésére, bizonyságtételre is. Aktív szervezője és résztvevője voltam és vagyok a házi bibliakörök alakulásának, amelyet nagyon értékesnek és hasznosnak találok az egyén és a közösség lelki életében egyaránt. Az eddigi tapasztalatok nyomán, a továbbiakban szeretnénk szélesíteni az Ige közösségben történő tanulmányozására megfelelő lehetőséget adó alkalmak körét.