Vincze Béla

Nős, 4 gyermek édesapja
Mérnök
A környéken nőtem fel, testvéreimmel mind a négyünket itt a budahegyvidéki gyülekezetben kereszteltek, ide jártunk gyermekistentiszteletre. Később az egész család a pasaréti gyülekezetbe járt, én ott konfirmáltam, ott kezdett hitem nyiladozni, melynek erősödését, ismételt megújulását azóta is fontosnak tartom.
Huszonöt éve költöztem vissza a kerületbe, azóta ismét gyülekezetünket érzem református otthonomnak. Itt kötöttünk házasságot, feleségem római katolikus, így a családban (is) van módom megélni az ökumenét. Két nagyobb fiunk a gyülekezetben konfirmált, ők gimnazisták, lányunk felsős, legkisebb fiunk alsós, mind a négyen a Baár-Madas diákjai.
Első presbiteri ciklusomban a missziói bizottság tagja voltam. Néhány éven keresztül feleségemmel szerveztük a gyülekezetben – a kerületi kezdeményezéshez csatlakozva – a betlehemépítést. Később az építési bizottság tagja, majd vezetője lettem. Legutóbbi presbiteri ciklusomat leginkább a templomfelújítás munkálatainak felügyelete töltötte ki. A következő hat évben többet szeretnék a gyülekezetépítésre koncentrálni.