Varga Péter

Nős, 4 gyermek édesapja, 6 unoka nagyapja
Mérnök, szakértő és nyugdíjas
Református családban Mezőszilason, Fejér megyében 1955. évben születtem és ott konfirmáltam, a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szereztem meg vállalatszervező mérnöki diplomámat. Házasságot kötöttem 1979. évben Szilágyi Erzsébettel, aki szintén református családban nőtt fel. A kerületbe történő költözésünket követően, családalapításkor, Isten megszólított és elhívott a Budahegyvidéki Református Egyházközség gyülekezetébe, amelynek 1982 óta vagyok a tagja és 1986 óta presbiterként szolgálok.
Isten négy gyermekkel áldotta meg házasságunkat, akik a gyülekezetünkben lettek megkeresztelve és itt is konfirmáltak, illetve 6 unokánk született. Az elmúlt 15 évben vasúthoz kapcsolódó ingatlangazdálkodási és építés beruházási feladatok szervezésével és koordinálásával foglalkozom.
Nagy örömmel végeztem az ünnepnapi „előtéri fogadó” presbiteri szolgálat megszervezését és az 1991. évben alapított Budahegyvidéki Református Templomért Alapítvány kuratóriuma alelnökkénti szolgálataimat. Megválasztásom esetén, ezeket a szolgálatokat szeretném folytatni.