Seres László

Nős, 3 gyermek édesapja, 2 unoka nagyapja
Okl. építőmérnök
Születésemtől fogva reformátusként nevelkedtem, nagyapám református lelkész volt Hódmezővásárhelyen, édesapám a gyülekezet presbitereként szolgált.
Mindig is a Budahegyvidéki Református Egyházközség tagja voltam, együtt nőttem fel az ifiben a gyülekezet sok jelenlegi tagjával, itt konfirmáltam, itt esküdtünk feleségemmel, itt kereszteltük a lányainkat, és édesapám nyomdokaiba lépve 1990-től presbiterként szolgálok a gyülekezetben.
Eddigi szolgálatomban rendszeresen vállaltam előtéri fogadószolgálatot, illetve irodai szolgálatot is.