Pályi András Gyula

Nős
Nyugdíjas geofizikus vagyok. Szakmai munkámat az OKGT, majd jogutódja, a MOL Nyrt. keretében a hazai szénhidrogénkutatás koordinálása és irányítása területén végeztem 2006-ban bekövetkezett nyugdíjazásomig. 2000-től Eötvös Loránd szellemiségének és hagyatékának ápolását végző szakmai alapítvány elnöke vagyok. Jelentős sport múlttal is rendelkezem, mint versenyző, sportvezető és versenybíró.
Istenbe vetett hitét évszázadok óta megtartó, református vallását gyakorló, a mindenkori gyülekezeteikben presbiteri szolgálatot vállaló, lelkészeket is adó család leszármazottja vagyok. A szerteágazó, népes családon belül az összetartás és a hitben élés szép hagyományát ápoló lelkület átadására törekszem. Ezt a lelkületet igyekszem képviselni és magatartásommal felmutatni gyülekezetünkben is. A Budahegyvidéki Református Egyházközségbe születtem, itt kereszteltek, konfirmáltam, itt vettem részt az ifjúsági munkában, és itt kötöttem házasságot.
1981. óta folyamatosan végzem a presbiteri szolgálatot a Gyülekezetben. Ezen hosszú időszak alatt számos szolgálati területen tevékenykedtem. Három területet azonban külön is kiemelek: A Budahegyvidéki Református Templomért Alapítvány létesítése óta az alapítvány kurátora és egyik alelnöke vagyok. A hazai cserkészet 1980-as évek végi újra indításakor a gyülekezet a régi hagyományokra alapozva ismét életre hívta a 426 sz. Szenczi Molnár Albert Cserkészcsapatot, melynek bejegyzett alapítója vagyok, és mintegy évtizeden keresztül a Csapat Fenntartó Testületének elnöke is voltam. Rendkívül hálás vagyok Istennek, hogy presbiterként templomunk mindkét építési periódusában aktívan részt vehettem. Jelenleg az Istentiszteletet megelőző és követő irodai, pénztári ügyeleti szolgálatot igyekszem ellátni.