Palotai László

1 gyermek édesapja, 2 unoka nagyapja
Okl. épületgépész-mérnök
Kisgyermekként – Édesanyám hathatós támogatásával – a Kálvin-téri Gyülekezetben ismerkedtem a református hit alapjaival, majd itt is konfirmáltam Simon Imre nagytiszteletű úrnál. Sok évvel később egy vasárnap délutáni séta során isteni sugallatra „betévedtünk” egy délutáni istentiszteletre a Böszörményi úti templomba. Nagy Tibor nagytiszteletű úr invitálására gyakori látogatói lettünk az istentiszteleteknek, akkor 10 éves fiam pedig a konfirmációi előkészítőknek. Aktív tagja lettem a gyülekezetnek, majd egy idő után megkaptam a kérdést: vállalnék-e presbiteri szolgálatot. Örömmel mondtam igent a megtisztelő kérdésre. Ennek kb. 30 éve, azóta szolgálok presbiterként a gyülekezetben, sokszor előtéri szolgálattal, egy ideje részt veszek a Tahi-hétvégék szervezésében és lebonyolításában, a templom felújítása során az épületgépészeti munkálatok tervezése és az épületgépészeti kivitelezés felügyelete volt a feladatom. Isten segítségével továbbra is szívesen részt vennék ezen szolgálatok ellátásában.